Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku / Renata Aleksandrowicz. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP; [Wrocław]: współpraca wydawnicza Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. Czyt. 028 II 1024.03.2021

Starość jest naturalnym i nieuniknionym etapem życia, w którym dochodzi do istotnych zmian w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej funkcjonowania człowieka. Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej stanowi jeden z czynników prognozujących dłuższe trwanie życia, umożliwia starszym ludziom zachowanie autonomii i niezależności, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Na aktywność seniora składa się wiele czynników. Są to zarówno elementy psychofizyczne, jak i uwarunkowania społeczno-kulturowe. Aktywna starość jest jeszcze ciągle zjawiskiem nowym w polskich warunkach. Dzieje się tak dlatego, że jako społeczeństwo ulegamy wciąż stereotypom osoby starszej, jawiącej się jako schorowana, samotna, nieaktywna. Taki wizerunek często jest podtrzymywany przez media. Jednak coraz częściej obserwujemy stopniowe korzystne przeobrażenia na rzecz seniorów w sferze aktywizacji społecznej, m.in.  poprzez takie formy jak:  kluby seniora, różnego typu organizacje kulturalno-społeczne  oraz bardzo popularne Uniwersytety Trzeciego Wieku.   W placówkach tych włączonych do systemu kształcenia ustawicznego starsze osoby mogą doskonalić wcześniej zdobyte kwalifikacje, a także aktualizować je w różnego rodzaju zajęciach. W ten sposób adaptują się one również do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Intelektualna, społeczna i fizyczna aktywizacja seniorów zwiększa ich sprawność w tych zakresach oraz uniezależnia od innych osób.  Aktywność jest ważna na każdym etapie życia jednostki. W przypadku starości ma znaczenie szczególne, bowiem w sposób istotny wpływa na zadowolenie i kondycję człowieka w tym wieku.  Aktywność to synonim życia, stały i dostosowany do możliwości danej osoby wysiłek. Powszechnie też traktuje się ludzi starych jako grupę jednorodną, pozbawioną wielobarwności i indywidualnych cech. Wzrost liczby ludzi starszych, przedłużenie życia, szybki postęp współczesnej cywilizacji, przemiany demograficzne i informatyczne, wywołują istotne zmiany społeczne i kulturowe, w następstwie których kształtuje się nowy obszar życia, skłaniający do stawiania pytań i podejmowania badań. Przygotowanie się do starości staje się kolejnym wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. Renata Aleksandrowicz, pracownik naukowy Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego od wielu lat zajmuje się badaniami empirycznymi czytelnictwa seniorów, ich lekturowego dzieciństwa oraz roli książki w życiu pokolenia trzeciego wieku. W swojej rozprawie „Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku” odwołuje się do obrazu/wizerunku aktywnej starości, stanowiącego swoistą przeciwwagę do powszechnego stereotypu osoby starszej w społeczeństwie. Grupą badaną są mieszkańcy wielkiego miasta – seniorzy jako odbiorcy książek i uczestnicy kultury, dysponujący dużo szerszą ofertą sposobów spędzania wolnego czasu.  Publikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń. Badaczka kreśli obraz roli książki w życiu ostatniego pokolenia dorastającego w dzieciństwie bez konkurencji środków masowego przekazu, przeżywającego wiek średni bez mediów elektronicznych, za to wychowanego wśród zapachu książek i szacunku do słowa drukowanego. Wyłania się tutaj obraz osób chętnie i często sięgających po lekturę, a przy tym starających się zaimponować swoim oczytaniem i znajomością rynku wydawniczego. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą przepiękną panoramę czytelniczych doświadczeń oraz próbują w kadrze zatrzymać choćby na chwilę upływający czas.
 
Agnieszka Wojtachnio

-A A +A
Powrót