Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy – relacja30.08.2019

       29.08.2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy nt. „Nauczyciel bibliotekarz inspiratorem twórczych przedsięwzięć szkoły”.
Przedsięwzięcie zorganizowane przez Bibliotekę oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze miało za zadanie wspomóc nauczycieli bibliotekarzy z naszego regionu w zaplanowaniu ciekawych form i metod pracy z uczniami w roku szkolnym 2019/2020 oraz zachęcić do współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia w PBW w Zielonej Górze.
Konferencję otworzyła Marzena Szafińska-Chadała, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, która podkreśliła znaczenie kreatywności i zaangażowania nauczyciela bibliotekarza w procesie nauczania i wychowania młodych czytelników.
Jako pierwsza wystąpiła Jolanta Jordan-Wechta, nauczyciel bibliotekarz PBW, która w swoim wykładzie „Sieci współpracy i samokształcenia – dotychczasowa działalność i propozycje rozwoju” omówiła definicję, cele i rolę sieci we wspomaganiu nauczycieli. Prelegentka zaprezentowała również działalność poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia w PBW w Zielonej Górze: interdyscyplinarnych („Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych”, „Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii”) oraz przedmiotowej („Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”). Jolanta Jordan-Wechta zaprosiła do zgłaszania pomysłów i propozycji, dotyczących dalszego rozwoju sieci oraz do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia organizowanych przez Bibliotekę.
Kolejna prelegentka, Anna Aleksandrowicz, nauczyciel bibliotekarz PBW w Zielonej Górze przedstawiła „Ogólnopolskie akcje i konkursy czytelnicze w roku szkolnym 2019/2020”. Tytułem wstępu podkreśliła znaczenie aktywności nauczycieli bibliotekarzy ze szkół, prezentując wyniki badań czytelnictwa za rok 2018, które pokazały, że biblioteki szkolne jako jedyne zarejestrowały wzrost wypożyczeń książek w stosunku do roku poprzedniego. Ogólnopolskie akcje i konkursy czytelnicze, zostały zaprezentowane w kolejności chronologicznej, by ułatwić nauczycielom zaplanowanie działań i dopilnowanie terminów. Anna Aleksandrowicz zaakcentowała również udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w wymienionych przedsięwzięciach, zachęcając do współpracy w tym obszarze.
Następnie nasi goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Dariusza Świdkiewicza, nauczyciela bibliotekarza PBW w Zielonej Górze, który zaprezentował literaturę z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. Dariusz Świdkiewicz swoje wystąpienie rozpoczął uzasadnieniem wyboru tytułów do prezentacji. Książki, które recenzował przed zgromadzoną w sali wykładowej publicznością, poruszały tematykę prowadzenia bibliotecznego fanpage’a, stanowiły kompendium wiedzy o książce, dotyczyły kwestii czytelnictwa dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz jej zwiększenia oraz podejmowały zagadnienia biblioterapeutycznej wartości literatury.
Następująca po tym wystąpieniu przerwa kawowa umożliwiła podzielenie się refleksjami na temat poruszanej podczas posiedzenia problematyki oraz wymianę doświadczeń uczestników.
Prowadzący konferencję, Tadeusz Semczuk, na zakończenie zaprosił do zwiedzania i wysłuchania informacji na temat warsztatu informacyjno-bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych.
 
(Anna Aleksandrowicz, fot. Anna Woźniak)

 
Powrót