Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

V Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego - sprawozdanie15.10.2018

9 października 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze gościła nauczycieli bibliotekarzy szkół wszystkich szczebli na V Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pn. „Kreatywny bibliotekarz”. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na temat kształcenia rozwijającego samodzielność i kreatywność uczniów, a także działań nauczycieli bibliotekarzy wyrażających się innowacyjnością i niestandardowością.

Tegoroczne Forum swoją obecnością zaszczycili: Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Grażyna Dobroczyńska, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Lidia Bugiera, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Jadwiga Chmielewska, wicedyrektor ds. Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze, Andrzej Buck, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Barbara Tymszan, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Otwarcia Forum dokonała dyrektor PBW w Zielonej Górze, Marzena Szafińska-Chadała. Serdecznie powitała zebranych i w nawiązaniu do tematu spotkania podkreśliła znaczenie kreatywnych kompetencji bibliotekarzy. Jako pierwsi zabrali głos Katarzyna Bartosiak i Kamil Banaszewski z Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystąpienie było próbą odpowiedzi na pytanie „Czy kreatywności można się nauczyć?”. Prelegenci zaprezentowali i omówili techniki oraz metody wyzwalające kreatywność. Uczestnicy Forum wzięli udział w ankiecie online na temat, które z przedstawionych metod wykorzystaliby w swojej pracy.

Następne wystąpienie dotyczyło „Bogactwa form pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej”. Prezentacja Lillii Wójkiewicz, z Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, przybliżyła słuchaczom mnogość i różnorodność form, przy pomocy których można rozbudzić wyobraźnię, a tym samym kreatywność uczniów w szkole podstawowej.

Kolejna prelegentka, Anna Aleksandrowicz, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Zielonej Górze, wystąpiła z prezentacją „Popularyzacja czytelnictwa w internetowym przekazie memetycznym”. Przybliżyła etymologię słowa „mem”, „mem internetowy”. Przedstawiła i dokonała analizy wyników badań popularności memów internetowych w Polsce, a także ich podział. Zaprezentowała najczęstsze formy memów oraz najpopularniejszych bohaterów cybermemów. Omówiła rolę, jaką w upowszechnianiu czytelnictwa, spełniają memy internetowe oraz przytoczyła przykłady portali i stron w mediach społecznościowych popularyzujących czytelnictwo.

Forum zamknęło wystąpienie pt. „Roboty w szkole podstawowej” Mariusza Szpakowicza i Roberta Dąbrowskiego, z TECHROBOT.PL. Prelegenci zaprezentowali roboty edukacyjne Ozobot Bit, EVO, Airblock programowalny dron. Uczestnicy Forum mogli zbudować robota wg załączonej instrukcji. Prowadzący podkreślali rolę połączenia zabawy z wiedzą podczas zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem robotów. Ogromne zainteresowanie V Forum oraz pozytywny odbiór prezentowanych treści upewnia nas w przekonaniu, iż taka forma wspomagania bibliotek szkolnych jest istotnym elementem podnoszenia kompetencji oraz integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy w regionie.
 
(red. Beata Kłos, fot. Anna Woźniak)
Powrót