Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

IV Forum Bibliotek Szkolnych - sprawozdanie20.10.2017

18 października 2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze gościła nauczycieli bibliotekarzy szkół wszystkich szczebli na IV Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pn. „Biblioteka w świecie informacji”.

Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na temat znaczenia dostępu do informacji we współczesnym świecie, roli biblioteki, także szkolnej, jako miejsca gdzie informacja jest rozpowszechniana, aktualnych narzędzi oraz technologii na usługach bibliotek,
umożliwiających dotarcie do poszukiwanych treści.

Tegoroczne Forum swoją obecnością zaszczycili: Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Lubuski Wicekurator Oświaty, Grażyna Dobroczyńska, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Lidia Bugiera, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Mariusz Zalewski, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.

Otwarcia Forum dokonała dyrektor PBW w Zielonej Górze, Marzena Szafińska-Chadała. Serdecznie powitała zebranych i w nawiązaniu do tematu spotkania podkreśliła ważną rolę informacji we współczesnej rzeczywistości.

Jako pierwszy zabrał głos Prezes RdB.Ekspert Adam Jeske w wykładzie „Biblioteki w świecie VUCA. Zagrożenia, szanse, wyzwania”. VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexityand Ambiguity), czyli zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność to cztery rodzaje wyzwań, które wymagają różnych podejść w rozwiązywaniu problemów w korporacjach. Tym samym wyzwaniom podlegają biblioteki, które muszą reagować na zmieniające się uwarunkowania, m.in. w zakresie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a przede wszystkim wymagań czytelników.

Następne wystąpienie dotyczyło nowej metody opracowania zbiorów za pomocą deskryptorów Biblioteki Narodowej. Zagadnienie to przedstawiły Elżbieta Czarnecka i Maja Chocianowska-Sidoruk, z Działu Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Deskryptor jako nowe narzędzie opisu rzeczowego zastępuje język haseł przedmiotowych stosowanych dotychczas. DBN daje użytkownikom katalogów bibliotecznych nowe możliwości wyszukiwania dokumentów. Prelegentki wykazały różnice w starym i nowym sposobie opracowania zbiorów na przykładach.

Prezentacja Patryka Wesołowskiego, przedstawiciela Sygnity Business Solutions S.A. przybliżyła słuchaczom multiwyszukiwarkę PROLIB INTEGRO, której działanie jest odpowiedzią na zmieniające się zasady opisu bibliograficznego dokumentów, ich opracowania rzeczowego oraz zmian w zakresie integracji dostępu do informacji. Jej konstrukcja oparta jest o 3 filary: użyteczność, dostępność oraz otwartość. W swym założeniu przypomina działanie wyszukiwarki Google, w zasadniczy sposób ułatwiając dotarcie do informacji zarówno bibliotekarzom, ale przede wszystkim czytelnikom.

Dwa kolejne wystąpienia poświęcone były wirtualnym czytelniom. Obecnie użytkownicy bibliotek nie musza się ograniczać się do zasobów lokalnych. Alternatywą są biblioteki cyfrowe.
Anna Radoszewska z Wydawnictwa Naukowego PWN, w prezentacji  „IBUK Libra. Sprawdzona technologia dla edukacji i rozwoju”, zapoznała zebranych z ofertą oraz funkcjonowaniem platformy. IBUK Libra pozwala na ściągnięcie zawartości książki i odczytania jej na różnych urządzeniach mobilnych i jest zintegrowany z systemami bibliotecznymi, takimi jak np. mak+, prolib czy Aleph Polska.
W ramach testowania IBUKA Libry w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze, uczestnicy Forum otrzymali kody PIN, umożliwiające im skorzystanie z zasobów platformy.
Natomiast, Aleksandra Kmiećkowiak, pracownik PBW w Zielonej Górze wystąpiła z prezentacją. „Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA”. Omówiła projekt Biblioteki Narodowej, którego głównym celem jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. ACADEMICA oferuje setki tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych - monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism ze wszystkich dziedzin wiedzy. Pozwala na dostęp do dokumentów, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej i są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim, zgodnie z umową z BN, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych czytelników, na terminalu w Czytelni PBW.

Forum zamknęło wystąpienie „Biblioteka bliżej czytelnika – działalność informacyjno-edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze”. Renata Zubowicz, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW, przedstawiła ofertę wspomagania PBW dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Omówiła także sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Zachęciła do promocji i upowszechniania dorobku szkół i bibliotek szkolnych w PBW oraz zaprosiła zebranych do korzystania z oferty Biblioteki.

Duże zainteresowanie IV Forum oraz pozytywny odbiór prezentowanych treści upewnia nas w przekonaniu, iż taka forma wspomagania bibliotek szkolnych jest istotnym elementem podnoszenia kompetencji oraz integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy w regionie.
 
(red. B. Kłos, J. Winnicka, K. Siniakowicz, fot. B. Kłos)

 
Powrót