Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

Konferencja „Nowoczesne technologie w edukacji” - sprawozdanie18.03.2016

16 marca 2016 r. Dyrekcja i Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze gościli uczestników konferencji Nowoczesne technologie w edukacji, objętej Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, organizując spotkanie dla starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz dyrektorów szkół województwa lubuskiego, skierowała uwagę na trendy rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stanowią ważny czynnik efektywności i jakości procesu uczenia się oraz nauczania. Tematyka konferencji przybliżyła uwarunkowania efektywnego zarządzania szkołą, które mają wpływ na jakość edukacyjnych usług oraz możliwości skutecznego pozyskania dotacji unijnych na projekty w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Otwarcia konferencji dokonała Marzena Szafińska-Chadała, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, kierując serdeczne słowa powitania do wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w dzisiejszej edukacji Renata Zubowicz, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW, w prezentacji tematu Organizowanie i prowadzenie wspomagania - nowe zadania bibliotek pedagogicznych. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli, omówiła założenia organizowania i prowadzenia przez Bibliotekę wspomagania szkół i placówek. Przedstawiła doświadczenia Biblioteki w podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz procesie wymiany doświadczeń nauczycieli, zapraszając zgromadzonych do współpracy i uczestnictwa w przedsięwzięciach prowadzonych przez organizatora konferencji.

Następnie wystąpił Adam Jeske, prezes RDB Ekspert, który zaprezentował Trendy rozwoju technologii informatycznych w bibliotekach. Poruszył zagadnienia dotyczące: poziomu kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, zaprezentował technologie umożliwiające mobilne czytanie oraz odniósł się do najnowszych badań prezentujących poziom czytelnictwa w Polsce. W dalszej części prezentacji uczestnicy konferencji wysłuchali autorskich spostrzeżeń dotyczących wykorzystania nowych, interaktywnych technologii, które zmieniają obraz polskich bibliotek w nowoczesne centra informacji, a biblioteki szkolne w multimedialne pracownie i ośrodki doskonalenia kompetencji cyfrowych uczniów. Podczas swojego wykładu Adam Jeske zaprezentował ideę projektu Lubuskiego Centrum Bibliotek Szkolnych jako portalu usług bibliotecznych integrujących sieć bibliotek szkolnych, zlokalizowaną w południowej części województwa lubuskiego z bazami danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przedstawiony projekt, w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zakłada rozwój potencjału dydaktycznego szkół, poprawę funkcjonowania i dostępności bibliotek oraz zwiększenia poziomu posługiwania się profesjonalnymi narzędziami dostępu do baz danych.

Referatem Net Man for Schools - system zarządzania e-learningiem w szkole Zbigniew Szarejko, przedstawiciel  H+H Software GmBH Getinga, rozpoczął drugą część konferencji. Omówił problematykę stosowania komputerów w prowadzeniu lekcji szkolnych, przedstawiając zalety i wady stosowania „elektronicznej klasy”. Przedstawił  technologię serwerów terminalowych oraz dodatkowe oprogramowanie pedagogiczne NetMan for Schools.

Następnie głos zabrała Marzena Szafińska-Chadała, która zaprezentowała wyniki badań Systemów informatycznych w bibliotekach szkolnych, przygotowane wspólnie z Jolantą Jordan-Wechtą, nauczycielem bibliotekarzem PBW w Zielonej Górze. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wzbudziła zainteresowanie obecnych wynikami progresywnych badań przeprowadzonych w oparciu o ankiety skierowane do bibliotek szkolnych umiejscowionych w południowej części województwa lubuskiego. Prelegentka przeanalizowała i zidentyfikowała stan aktualnych systemów bibliotecznych występujących w bibliotekach szkolnych oraz dokonała diagnozy oczekiwań i opinii respondentów na temat kierunków współpracy w zakresie dostępu do centralnej bazy opisów bibliograficznych oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych. Marzena Szafińska-Chadała prezentując wyniki badań, poddała analizie między innymi: liczbę uczniów korzystających z biblioteki w szkole, obecność i rodzaj elektronicznego systemu bibliotecznego, dostęp do komputerów i Internetu. Podkreśliła, że dla prawie wszystkich respondentów (97%) w ocenie pracy biblioteki szkolnej ważny jest system informatyczny, umożliwiający automatyzację procesów bibliotecznych, a 99% opiniodawców uważa korzystanie z centralnej bazy opisów bibliograficznych za znaczące ułatwienie pracy bibliotekarza szkolnego. Wystąpienie dyrektor Marzeny Szafińskiej-Chadały skłoniło uczestników konferencji do refleksji nad kondycją i przyszłością bibliotek szkolnych województwa lubuskiego.

Tomasz Piersiak, doradca w zakresie funduszy unijnych, wystąpieniem na temat Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla bibliotek szkolnych, podkreślił znaczenie partnerstwa między placówkami w staraniach o pozyskanie dotacji unijnych na projekty w ramach nowej perspektywy finansowej. W swoim metodycznym wykładzie Tomasz Piersiak omówił fazy aplikacji do funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. W kolejnej odsłonie prezentacji tematu, zebrani dowiedzieli się o źródłach finansowania projektów, preferencji, jeśli chodzi o rodzaje projektów, wyzwaniach i ograniczeniach, przed jakimi stają biblioteki szkolne w staraniach o środki unijne. Tomasz Piersiak podkreślił znaczenie wykorzystania funduszy unijnych we wsparciu rozwoju infrastruktury bibliotek województwa lubuskiego.

Prowadząca konferencję Anna Aleksandrowicz, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, zakończyła spotkanie słowami Alana Tofflera „(…) świat, który wyłania się wskutek zderzenia nowych wartości i technologii, nowych stosunków geopolitycznych, nowych stylów życia i sposobów komunikacji, domaga się nowych idei i analogii, klasyfikacji i koncepcji. Nie można tego zalążka świata jutra wtłoczyć w konwencjonalne przegródki dnia wczorajszego”.
 
(red. A. Woźnicka, R. Zubowicz, fot. T. Semczuk)
Powrót