Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

Sprawozdanie z II Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego „ Komputer w bibliotece. Biblioteka w komputerze”26.10.2015

22 października 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze gościła nauczycieli bibliotekarzy ze szkół lubuskich na II Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pn. „Komputer w bibliotece. Biblioteka w komputerze”.
Zebranych serdecznie powitała Marzena Szafińska-Chadała, dyrektor PBW w Zielonej Górze, która podkreśliła, że Forum, mimo drugiej edycji w obecnej formule, jest już dwunastym z cyklu spotkań dedykowanych nauczycielom bibliotekarzom ze szkół lubuskich.

Tegoroczne Forum swoją obecnością uświetnili: Elżbieta Grudzińska, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP w Zielonej Górze, Radosław Grązka, dyrektor Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze oraz Justyna Kamińska i Magdalena Kurpiel z firmy Max Elektronik.

Dyrektor Marzena Szafińska-Chadała, podczas powitalnego wystąpienia, zachęciła do korzystania z oferty Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej, z jej elektronicznie skatalogowanych zasobów oraz z wiedzy i umiejętności kadry bibliotecznej. Następnie oddała głos Jolancie Winnickiej, która prowadziła spotkanie i czuwała nad prawidłowym przebiegiem tego przedsięwzięcia.

Jako pierwszy wystąpił Adam Jeske, prezes RDB Ekspert, który zaprezentował „Trendy rozwoju technologii informatycznych w bibliotekach”, ze szczególnym uwzględnieniem TIK w bibliotekach szkolnych. Prelegent z pasją odniósł się do istotnych zjawisk we współczesnym świecie, tworzących kontekst dla funkcjonowania bibliotek. Omówił także zagadnienia dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, najnowszych badań prezentujących spadek czytelnictwa w Polsce, technologii umożliwiających mobilne czytanie. W dalszej części prezentacji uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali, jak zmieniają się biblioteki w Polsce, w tym także biblioteki szkolne jako multimedialne centra szkół i ośrodki doskonalenia kompetencji cyfrowych uczniów. Podczas swojego porywającego wykładu Adam Jeske zaprezentował ideę stworzenia Lubuskiego Centrum Bibliotek Szkolnych, portalu usług bibliotecznych integrujących sieć bibliotek szkolnych z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Zielonej Górze, Biblioteką UZ i WiMBP.

Z kolei występujący z zagadnieniem „Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla bibliotek szkolnych”, Tomasz Piersiak, doradca w zakresie funduszy unijnych, podkreślił znaczenie partnerstwa między placówkami w staraniach o realizację projektu. W swoim metodycznym wykładzie Tomasz Piersiak omówił cztery fazy aplikacji do funduszy Unii Europejskiej: przygotowanie, formułowanie, wdrażanie i ewaluację. W kolejnej odsłonie prezentacji tematu, zebrani dowiedzieli się o źródłach finansowania projektów, preferencji, jeśli chodzi o rodzaje projektów, wyzwaniach i ograniczeniach, przed jakimi stają biblioteki szkolne w staraniach o środki unijne.

Następnie głos zabrała Marzena Szafińska-Chadała, która zaprezentowała wyniki badań, przygotowane wspólnie z Jolantą Jordan-Wechtą, nauczycielem bibliotekarzem PBW w Zielonej Górze, na temat „Systemów informatycznych w bibliotekach szkolnych”. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej przykuła uwagę obecnych interesującymi wynikami pionierskich badań w oparciu o rozsyłane do bibliotek szkolnych ankiety z dziewiętnastoma pytaniami. Analizowano między innymi liczbę uczniów korzystających z biblioteki w szkole, obecność i rodzaj elektronicznego systemu bibliotecznego, dostęp do komputerów i Internetu, chęć korzystania ze wspólnej bazy opisów bibliograficznych z biblioteką pedagogiczną i innymi bibliotekami. Marzena Szafińska-Chadała podkreśliła, że dla prawie wszystkich respondentów (97%) w ocenie pracy biblioteki szkolnej ważny jest system informatyczny, umożliwiający automatyzację procesów bibliotecznych, a 99% opiniodawców uważa korzystanie z centralnej bazy opisów bibliograficznych za znaczące ułatwienie pracy bibliotekarza szkolnego. Warto wspomnieć, że dla 96% ankietowanych placówek istotnym jest łatwy i szybki dostęp czytelnika do informacji o księgozbiorze biblioteki.  Dynamiczne wystąpienie dyrektor Marzeny Szafińskiej-Chadały skłoniło do refleksji nad kondycją współczesnych bibliotek szkolnych.

„Wybrane zasoby edukacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy” zaprezentowała Barbara Dobryniewska, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Na wstępie swojej prezentacji, prelegentka podkreśliła subiektywizm wyboru zasobów edukacyjnych, zaznaczając, że każdy z nauczycieli mógłby uzupełnić ten zbiór w oparciu o własne doświadczenia i preferencje w korzystaniu z zasobów cyfrowych. Przedstawione przez Barbarę Dobryniewską strony www stanowią ciekawe źródło doskonalenia nauczycieli, cenny i praktyczny materiał do zastosowania na lekcjach, oraz wiarygodną bazę do wykorzystywania w procesie uczenia się przez uczniów.

Networking, pojęcie, które oznacza sieciowanie, znalazło się w prezentacji Renaty Zubowicz, kierownika Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Zielonej Górze. Renata Zubowicz klarownie i z dużym zaangażowaniem omówiła założenia „Organizowania i prowadzenia wspomagania – nowych zadań bibliotek pedagogicznych. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowej formy doskonalenia nauczycieli”. Prelegentka odwołała się do zadań bibliotek pedagogicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r., by przedstawić ofertę PBW, będącą realizacją wymienionych wymagań. Podkreśliła zalety sieci współpracy i samokształcenia, zapraszając zgromadzonych nauczycieli bibliotekarzy do uczestnictwa w sieci, organizowanej przez Bibliotekę.

Wspieranie bibliotek szkolnych ze strony Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze było również akcentowane przez Marzenę Szafińską-Chadałę, która rozpoczęła końcową dyskusję w związku z poruszanym na forum pomysłem Lubuskiego Centrum Bibliotek Szkolnych.

Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa tematyczna. Zainteresowani otrzymywali zestawienie bibliograficzne „Komputer w bibliotece - biblioteka w komputerze” autorstwa Kamilli Siniakowicz oraz bezpłatne publikacje.

Jolanta Winnicka podsumowując Forum, zachęciła do kolejnych odwiedzin i zaprosiła do Wypożyczalni PBW, w celu obejrzenia wystawy pt. „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, prezentującej działalność Szkolnej galerii „Pakamera” w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze.

II Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego spełnia nie tylko funkcję informacyjną i szkoleniową, ale również integracyjną i wspierającą środowisko lubuskich bibliotek szkolnych . Cieszy nas frekwencja, zainteresowanie poruszaną tematyką i pozytywny odbiór naszych przedsięwzięć, skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy.

 
(red. A. Aleksandrowicz)

-A A +A
Powrót