PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA

im.  Marii  Grzegorzewskiej

65-077  ZIELONA  GÓRA    ul. Wojska Polskiego 9

tel./fax (068) 453 26 45    e-mail:  sekretariat@pbw.zgora.pl  

 

GODZINY WYCHOWAWCZE - KONSPEKTY LEKCJI
(Bibliografia w wyborze za lata 2000 - 2004)
wybór i oprac. Joanna Trznadel

 

1.   AMBROZIAK Iwona, Piwczyk Ewa. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 2, s. 28-29

2.   BAŚ Czesława. Rozpoznaję zagrożenia - sekty : konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22

3.   BĄK Joanna: Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. - Kraków: "Rubikon", 2003. - 106 s.

4.   BEDNARZ Iwona, Zygucka Anna. Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 33-35

5.   BIELAWSKA Wioleta Gertruda: Cykl scenariuszy lekcji wychowawczych // W: Ścieżki edukacyjne. Kulturotwórcza rola lasów / red. Arleta Poręba-Konopczyńska. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - (Zeszyt Przedmiotowo-Metodyczny GRONO ; nr 2 (16) 2003). - S. 6-17.

6.   BIENIECKA Urszula. Uczymy się dobrych manier : propozycja lekcji dla klasy I lub II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 13-14

7.   BLITEK Ewa, Czepiec-Mączka Anna. Wpływ narkotyków na organizm człowieka : zastosowanie metaplanu na lekcji wychowawczej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 9-10

8.   BOGALECKA Renata, Lipczyńska-Rahmani Beata. Sposoby uatrakcyjniania lekcji wychowawczych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, (wkł. s. I-VI
     
Scenariusze zajęć: Poznajemy siebie; Budujemy zgraną społeczność klasową; Skuteczne porozumiewanie się; Uczymy się żyć w świecie rzeczywistym i w zgodzie ze społeczeństwem

9.   CHABER-DĄDELA Anna. Jak integrować klasę szkolną? : (propozycje dla nauczycieli liceum) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 20-24

10.    CICHA Łucja. Jak wyrażać uczucia? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 24-25

11.    ĆWIKLIŃSKA Iwona, Mizgajska Aleksandra. Uczymy się porozumiewać : scenariusz zajęć warsztatowych (90 min.) // Przegląd Oświatowy Solidarność. - 2001, nr 10, s. 17-18

12.    DEPCZYŃSKA Katarzyna. Jestem wartościowym człowiekiem - wzmacnianie poczucia własnej wartości // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 14-16

13.    DEPCZYŃSKA Katarzyna. Sytuacje trudne i ja : propozycje zajęć wychowawczych // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 16-17

14.    DĘBOWSKA Teresa. Godzina wychowawcza w klasie IV : scenariusz zajęć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie i zaproszeni rodzice // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 11-12
     
Temat: Wspomaganie rozwoju osobowości dziecka poprzez różnorodność form i metod pracy

15.    DMOWSKA Bogusława. Paląca butelka czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godz. wych. dla kl. I liceum) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 44-45

16.    DUDZIAK Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 148 s. - (Szkoła Dziś i Jutro)

17.    GAJEWSKA Grażyna, Szczęsna Anna, Doliński Artur: Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 2001. - 316 s. - (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów ; nr 5)

18.    GALOS Marta. Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje : konspekt lekcji wychowawczej w Bibliotece Pedagogicznej // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22-23

19.    GAWRYŁOW Grażyna. Spójrz inaczej : realizacja programu uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 21-22

20.    GILL Danuta. Jesteśmy sobie potrzebni : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 9-10

21.    GŁOWACKA Jolanta, Jankowska Urszula. Rodziny zgodne i konfliktowe : jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

22.    GRADOWSKA Małgorzata. Jak radzić sobie ze stresem? // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 23

23.    GRUSZKA Magdalena, Janiak Iwona, Prarat Justyna: Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej. - Gdańsk : "Harmonia", cop. 2003. - 253 s.

24.    GRYGIER Urszula. Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43
     
Tematy: Jakie są przyczyny agresji?; Poznaj samego siebie; Co to jest szczęście

25.    GRZĘDA Dorota. Papierosy a zdrowie człowieka // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 24-25
      Temat: Każdy palacz jest ruiną tego, którym mógłby być, gdyby nie palił

26.    JAMORSKA Bożena. Sięgnij po to, czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 16-17

27.    JANKOWSKA Urszula, Głowacka Jolanta. Wagary - czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 15-16

28.    JAZ Bogusława. Czy wiesz, co jesz? : dodatki do żywności : konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-11

29.    KACZMAREK Agnieszka. Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych : (III kl. gimnazjum) // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22-23

30.    KACZMARZYK Iwona. Ludzie, którym ufam : propozycje lekcji wychowawczej w kl. VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19

31.    KONECKA Barbara. Ciąża i co dalej? : zajęcia wychowawcze // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15

32.    KOWALEWICZ Bożena. Uzależnienia od narkotyków // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 8-9

33.    KRZESZOWIAK Anna. Jak radzić sobie ze stresem? // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 232-236

34.    KUKIEŁKA Bożena. Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

 35.    KUPIJAJ Małgorzata. Czy jesteś swoim przyjacielem? // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 27

36.    LAMPKOWSKA Joanna. Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, (wkł. s. XII-XIV)

37.    LEYKO Małgorzata. Egzamin z człowieczeństwa : (postawa wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS) : scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 25

38.    ŁUKASIK Lidia. Agresja wśród uczniów // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 6-14
     
Temat: W jaki sposób zapobiegać agresji, przemocy i grubiaństwu

39.    MALON Krystyna. Przyjaźń nie przychodzi od razu : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 15

40.    MERSKA Krystyna. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? : o pierwszych szkolnych zauroczeniach poważnie i na wesoło : scenariusz bloku humanistycznego : lekcji wychowawczej, języka polskiego i muzyki dla klasy VI // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 19-21

41.    MICHALAK Urszula. Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11

42.    NOWAK Lucyna: Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV // W: Ścieżki edukacyjne. Kulturotwórcza rola lasów / red. Arleta Poręba-Konopczyńska. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - (Zeszyt Przedmiotowo-Metodyczny GRONO ; nr 2 (16) 2003) - . S. 65-68
     
Temat: Las zawsze był i jest, ale czy będzie, zależy od nas

43.    POKORSKA Lidia : Ukłon w stronę savoir-vivre'u // W: Wokół wychowania / pod red. Lucyny Miś-Ciągło. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - (Zeszyt Przedmiotowo-Metodyczny GRONO ; nr 6 (2002)). - S. 34-38

44.    PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota. Bohater, którego można naśladować : propozycja lekcji w klasie VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 12-14
     
Temat: Jak być dzielnym w codziennym życiu?

45.    SAŁASIŃSKI Mirosław, Badziukiewicz Beata: Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - S. 156-167 : Godziny wychowawcze.
     
Tematy: Osiemnastka, czyli rzecz o formalnym potwierdzeniu dorosłości; Życie w szkole; Przypadek Karoliny; Zajęcia integracyjne

46.    SIERSZECKA Bernadetta. Scenariusze lekcji wychowawczych : wyprawa pojednania // Katecheta. - 2003, nr 2, s. 33-37
     
Tematy: Ręce; Postępujcie w miłości wzajemnej; Puszka konfliktów; Sylwetki; Słońce wybaczenia: zajęcia plastyczno-wychowawcze

47.    SKIEPKO Ewa. Mój dziadek, moja babcia : (scenariusz godziny wychowawczej V-VI klasa ) // Lider. - 2001, nr 12, s, 29

48.    SZCZĘSNA Lidia. Uzależnienia : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 36

49.    SZUTY Jacek: Gdy nauczyciel jest wychowawcą. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001. - S.57-97 : Scenariusze lekcji wychowawczych

50.    SZYPRYT-NOWICKA Hanna. Będąc młodą nauczycielką wszedł raz do mnie klient... // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 36-38
      Temat: Uczeń klientem szkoły?

51.    TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata. Młody człowiek wolny od uzależnień // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10-11, (wkł. s. I-III)
     
Temat: Profilaktyka uzależnień - My i alkohol

52.    TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata. Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka : jak temu zapobiegać? // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10-11, (wkł. s. III-VII)

53.    WALCZAK Beata. Inni to także my : lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22-23
      
Temat: Czy jestem tolerancyjnym człowiekiem?

54.    WĘGLARCZYK Grażyna. Żyj bez ryzyka AIDS : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 24

55.    WIĘCH Walerian. Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej // Lider. - 2000, nr 3, s. 21-24
     
Temat: Uwierzmy w siebie

56.    WLAZŁY Danuta. Jak mówić NIE - trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 14

57.    WOLNIEWICZ-GRZELAK Barbara: Zapobieganie konfliktom i godzenie się // W: Trzy Koła : propozycje dla wychowawców klas / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2002. - S. 48-50

58.    WOLSKA Romana. Jak poznaję i integruję klasę // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 11-12
      
Temat: Lubię siebie i moją klasę

59.    ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Lekcje wychowawcze w gimnazjum. - Kielce : "Jedność", 2003. - 111 s.

60.    ZARZYCKA Elżbieta. Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Edukacja. - 2001, nr 3, (dod. s. 17-23)
     
Temat: Współpraca i rywalizacja; Rozwiązywanie konfliktów

61.    ŻAK Franciszka Grażyna. Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 4-5

 

 

Poprzednie

Następne