PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA

im.  Marii  Grzegorzewskiej

65–077  ZIELONA  GÓRA    ul. Wojska Polskiego 9

tel./fax (068) 453 26 45    e-mail:  sekretariat@pbw.zgora.pl  MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

MATERIAŁY DO PREZENTACJI
I WYPRACOWAŃ MATURALNYCH

(Aktualizowano styczen 2011 r.)

 

     1.    BORTNOWSKI Stanisław: Jak oceniać prace maturalne? Polonistyka 2001 nr 7 s. 406-410.

     2.    BORTNOWSKI Stanisław: Jaka matura ustna?  Jęz. Pol. Lic. 2007/2008 nr 3 s. 92-100.
   Projekt matury wewnętrznej

     3.    BORTNOWSKI Stanisław: Propozycja kryteriów ocen pracy maturalnej z języka polskiego. Jęz. Pol. Lic. 2006/2007 nr 4 s. 74-88.

     4.    BRODAWKA Anna: Kilka uwag o konstruowaniu tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego. Jęz. Pol. Lic. 2001/2002 nr 4 s. 39-44.

     5.    BURSZTYN Maria, KOSIŃSKA-PUŁKA Małgorzata: O znaczeniu tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego // W: Dawne i nowe formy egzaminowania / pod red. Bolesława Niemiecki i Wojciecha Małeckiego. – Wrocław: Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2001. – S. 95-107.

     6.    CHRUSZCZEWSKA Anna, Urbaniak Sylwia: Język polski : nowa matura : prezentacje i rozmowa – przygotowanie krok po kroku. - Warszawa : Wydaw. „Kram”, cop. 2004. - 108 s. - (Poradnik Licealisty)

     7.    CHRZĄSTOWSKA Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595.
   Egzamin wewnętrzny i zewnętrzny – analiza krytyczna.

     8.    DROGA Katarzyna: Jak pisać wypracowanie maturalne? Cogito 2008 nr 9 s. 90-91.
   Trzy zasady usprawniające pracę maturalną.

     9.    DROGA Katarzyna: Mitologia do matury. Cogito 2007 nr 16 s.76-79.
   Mity: Labirynt, Apollo i Marsjasz, Syzyf, Ikar, Niobe, Nike, Prometeusz, Hades, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, jabłko niezgody i ród Labdakaidów.

  10.    DUTKA Elżbieta: O celu i środkach w obliczu nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 41-54

  11.    GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część I. Cogito 2006 nr 5 s.[103-104]

  12.    GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zacząć, czyli kłopoty ze wstępem do prezentacji : część II. Cogito 2006 nr 6 s.92-93.
   Przykłady: temat literacki, z zakresu korespondencji sztuk, językowy.

  13.    GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak zakończyć prezentację? Cogito 2006 nr 7 s.92-93.

  14.    GALICKA-PŁACHTA Iza: Jak wybrać materiały pomocnicze do prezentacji? Cogito 2006 nr 3 s. 107.
   Grafik, plansza, album, film i teksty, prezentacja multimedialna

  15.    GÓRNIAK Danuta: Władcy wyobraźni : przygotowanie i realizacja prezentacji maturalnej // W: Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Katarzyna Ziębik]. – Warszawa : Wydaw. Piotra Marciniuka Stentor, cop. 2007. – S. 149-158. – (Most)
   Dot.Władcy pierścieni” – powieść J.R.R. Tolkiena a film Petera Jacksona

  16.    GROCHOWSKA Beata, Jarmuł Katarzyna: Wykorzystanie ekspozycji muzealnych w przygotowaniu uczniów do nowej matury // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 121-128.

  17.    KANIEWSKI Jerzy: Maturalne (re)wizje. Polonistyka 2006 nr7s. 42-49.
   Maturalne kryteria, egzamin ustny i pisemny

  18.    KANIEWSKI Jerzy: W poszukiwaniu kryteriów maturalnych. Jęz. Pol. Lic. 2007/2008 z.1 s.80-88.
   Przyczyny krytyki nowej matury ; analiza kryteriów maturalnych

  19.    KAŹMIERCZAK Monika: Dziś i jutro szkolnej polonistyki. Jęz. Pol.Lic. 2010/2011, nr 1, s.62-78

  20.    KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : argumentacja i układanie argumentów. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 4-7)

  21.    KOEHLER Krzysztof: Jak przygotować udaną wypowiedź? : wstęp, zakończenie : kilka uwag o stylu. Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 20-24)

  22.    KOMARZEWSKA-SKOLIMOWSKA Regina: Nowa matura w ocenie polonisty licealnego. Polonistyka 2008 nr 1 s. 45-47.

  23.    KOSYRA-CIEŚLAK Teresa: Problemy filmowej adaptacji : porównaj film z jego literackim pierwowzorem // W: Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Katarzyna Ziębik]. – Warszawa : Wydaw. Piotra Marciniuka Stentor, Cop. 2007. – S. 140-148. – (Most)

  24.    KRZYŻYK Danuta: Językowo-stylistyczne kryteria oceny prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym – założenia, zagrożenia, postulaty // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. – Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. – S. 21-27.

  25.    KWIATKOWSKA Agnieszka: W obronie słowa : refleksje o nowej maturze. Polonistyka 2005 nr 9 s. 4-6.

  26.    KRZYŻYK Danuta: Językowo-stylistyczne kryteria oceny prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym – założenia, zagrożenia, postulaty // W: Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 21-27

  27.    LIPKO Anita: Maturalny bank danych: egzamin pisemny z języka polskiego. Cogito 2004 nr 17 s. 109-110.

  28.    LIPKO Anita: Maturalny bank danych: egzamin pisemny z języka polskiego – poziom rozszerzony: cz. 2. Cogito 2004 nr 18 s. 109-110.

  29.    LIPKO Anita: Maturalny bank danych: egzamin ustny raz jeszcze. Cogito 2004 nr 19 s. 109-110.

  30.    LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : prezentacja : (cz. 1). Cogito 2004 nr 15 s. 109-110.

  31.    LIPKO Anita: Maturalny bank danych : egzamin ustny z języka polskiego : rozmowa : (cz. 2). Cogito 2004 nr 16 s. 109-110.

  32.    ŁUGOWSKA Marta: Opinia na temat nowej matury z języka polskiego. Polonistyka 2004 nr 6 s. 22-29.

  33.    ŁUKASIEWICZ-PALUS Joanna: Egzamin wewnętrzny z języka polskiego – mocne i słabe strony: (głos w dyskusji). Nowa Szk. 2007 nr 9 s. 13-17.

  34.    MALINOWSKI Mariusz: „Egzamin” dla Egzaminu – czyli meandry przygotowania uczniów do samodzielnej prezentacji. Dyrektor Szkoły 2004 nr 10 s. 22-25, bibliogr.

  35.    MATUSZEK Anna: Propozycja zmian w sposobie oceniania wypracowania maturalnego z języka polskiego. Polonistyka 2006 nr 7 s. 34-38.
   Proponowane kryteria oceniania (poziom podstawowy) dot. pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim.

  36.    MIEZIAN Katarzyna: Wnioski z matury ustnej przeprowadzonej w kwietniu 2005 r. Polonistyka 2006 nr 7 s. 28-33.

  37.    MIEZIAN Katarzyna, Jarosz Renata, Matuszek Anna: Projekt zmian ustnego egzaminu maturalnego. Polonistyka 2006 nr 7 s. 38-41.
   Egzamin: opis, przygotowanie, forma, zasady oceniania.

  38.    MŁYNARCZYK Wiesława: Język polski, zadania maturalne, szkoła ponadgimnazjalna : ćwiczenia z tekstem źródłowym // W: Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej / [wybór i oprac. mater. Adam Puławski oraz Agnieszka Jaczyńska i Dariusz Libionka]. – Warszawa : IPN, 2005. – [Z.] 1. – S.28-33.
   Tekst Zygmunta Baumana - Holokaust : pięćdziesiąt lat później

  39.    O CO może zapytać komisja? Cogito 2006 nr 8 s.110-111.
   Wskazówki przed egzaminem ustnym z języka polskiego.

  40.    PAWŁOWSKA Regina: Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych. Jęz. Pol. Lic. 2007/2008 nr 3 s. 69-91.
   Czytanie i rozumienie, wypracowanie.

  41.    POPŁAWSKA Joanna, Szwaczkowska Aleksandra: Propozycje tematów maturalnych na egzamin wewnętrzny. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 28-31.
   Literatura, związki literatury z innymi dziedzinami sztuk, język.

  42.    POTURAŁA Wioletta: Wykorzystanie nowoczesnych i tradycyjnych źródeł informacji w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 1 s. 61-67.

  43.    PREZENTACJE – konsultacje : notatki do bibliografii. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 2-6)

  44.    PROŚCIAK Beata: Czy nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego sprzyja korelacji kształcenia językowego z literacko-kulturowym? // W: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjum i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko. – Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – S. 62-74

  45.    PROŚCIAK Beata: Kształtowanie tożsamości uczniów szkoły średniej. Polonistyka 2010, nr 8, s.19-23
   Propozycje realizowane w ramach projektów unijnych, matura pisemna z języka polskiego.

  46.    PROŚCIAK Beata: Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 99-104.

  47.    ROSOCHACKA, Agata: Wokół problemów prezentacji maturalnej z języka polskiego : język literatury i filmu. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny 2010, nr 3, s.13-27
   Brzezina, Panny z Wilka, Matka Joanna od Aniołów Iwaszkiewicza oraz ich adaptacje filmowe.

  48.    SOBOCIŃSKA Marta: Język polski : poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005. - 247 s.

  49.    STOPKA Dorota: Matura pisemna : język polski : opracowanie tematów maturalnych – indeksy : autorów, tytułów, rzeczowy – literatura polska i obca. - Kraków : Wydaw. Greg, [1998]. - 357 s.

  50.    STRÓŻYŃSKI Klemens: Studium przypadku oceniania. Polonistyka 2004 nr 6 s. 30-35.

  51.    ŚLÓSARZ Anna: Nowa Matura a prawa autorskie. Polonistyka 2004 nr 10 s. 53-55.

  52.    ŚLÓSARZ Anna: O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne. Polonistyka 2006 nr 6 s. 59-61

  53.    ŚWISTOWSKA Ewelina: Ustna matura w świetle opinii abiturientów i studentów. Polonistyka 2008 nr 2 s.60-64.
   Ustalenia proceduralne, samodzielność prezentacji maturalnych, udział nauczyciela – polonisty w przygotowaniu egzaminu ; analiza wyników badań.

  54.    TOMASIK Agnieszka: Po maturze – przed maturą. Polonistyka 2007 nr 7 s.45-48
   Rady dla maturzystów przygotowujących prezentację maturalną z języka polskiego.

  55.    Wójtowicz-Stefańska, Agata: e-prezentacja. Polonistyka 2010, nr 11, s.34-37

  56.    WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK Marta: Język w kręgu wartości. Polonistyka 2005 nr 3 ( dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 4 s. 8-10)

  57.    WYSZYŃSKA Ewa: Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego. Polonistyka 2005 nr 9 s. 7-9.

  58.    ZAWADZKI Tomasz: Matura krok po kroku. Polonistyka 2005 nr 9 s. 10-14.

 

 

NOWA MATURA – PREZENTACJE

 

  59.    ARTYSTA jako bohater literacki : zaprezentuj na podstawie wybranych utworów. Cogito 2005 nr 19 s. 100-104.

  60.    BARTOSIEWICZ Daniel: Disco polo na maturze? Polonistyka 2005 nr 3 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 4 s. 3-7)

  61.    BRZYDOTA w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda? : wskaż i omów przykłady. Cogito Nowa Matura (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 44-47)

  62.    CHRZĄSTOWSKA Bożena: Polskość a europejskość. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 8-11)

  63.    CZŁOWIEK walczący ze złem – ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 4-7)

  64.    CZY inne dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura) mogą mieć wpływ na literaturę? : odpowiedz, analizując wybrane utwory. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 70-74)

  65.    CZY stosowane w oświeceniowej publicystyce sposoby i środki wyrazu są kontynuowane współcześnie? : zanalizuj wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 25-28)

  66.    DĄBROWSKA Maria: Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia : rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 98-100)

  67.    DĄBROWSKA Maria: Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 62-66)

  68.    DĄBROWSKA Maria: Literatura faktu : dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 101-103)

  69.    DĄBROWSKA Maria: Poeta syn tysiącleci, czy dziecię wieku? : przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w poezji XIX i XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 84-85)

  70.    DĄBROWSKA Maria: Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic ukazane w literaturze współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje 3 s. 94-97)

  71.    DĄBROWSKA Maria: Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 85-86)

  72.    DĄBROWSKA Maria: Rozmowy człowieka z Bogiem : omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 103-106)

  73.    DĄBROWSKA Maria: Rozważ problem obecności archetypów i toposów w komiksie i funkcje, jakie w tym gatunku pełnią wspomniane elementy : odwołaj się do odpowiednich przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 88-89)

  74.    DĄBROWSKA Maria: Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze : omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 108-112)

  75.    DĄBROWSKA Maria: Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje : omów zagadnienie, odwołując się do przykładów wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 78-80)

  76.    DĄBROWSKA Maria: Stereotyp kobiecości w literaturze dwóch różnych, odległych czasowo epok : rozważ problem na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 87-88)

  77.    DĄBROWSKA Maria: Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 75-80)

  78.    DĄBROWSKA Maria: Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 75-77)

  79.    DĄBROWSKA Maria: Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 82-83)

  80.    DĄBROWSKA Maria: Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego : (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.) : zaprezentuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 72-74)

  81.    DĄBROWSKA Maria: Wpływ miasta na psychikę bohatera : rozważ problem na wybranych przykładach literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 80-82)

  82.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk : rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 69-71)

  83.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Artysta jako bohater literacki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 72-74)

  84.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Kamienica jako przestrzeń życia człowieka: rozważ na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 62-64)

  85.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 65-66)

  86.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swojego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 70-71)

  87.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 60-61)

  88.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 67-69)

  89.    DĄBROWSKA Maria, Truszkiewicz Ewa: Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 67-68)

  90.    DIALOG twórców literatury z filozofami : przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 10-13)

  91.    DMOCHOWSKA Małgorzata: Poezja współczesna wobec tradycji sztuki barokowej : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 113-115)

  92.    DROGA Katarzyna: Mitologia do matury. Cogito 2007 nr 16 s. 76-79
   Mity: Labirynt, Apollo i Marsjasz, Syzyf, jabłko niezgody, Ikar, Niobe, Nike, Prometeusz, Hades, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, ród Labdakaidów.

  93.    DZIECKO – istota bezbronna czy mały buntownik? : przedstaw problem na wybranych przykładach tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 29-33)

  94.    DZIECKO : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 104-108.
   Temat: Obraz dzieciństwa w wybranych tekstach kultury.

  95.    FANTASTYKA naukowa – opowieść o przyszłości i teraźniejszości : analiza wybranych powieści. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 58-63)

  96.    FASCYNACJA obrzędami ludowymi w literaturze polskiej : omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 80-84)

  97.    FILMOWE adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru : odwołaj się do wybranego przykładu i dokonaj jego oceny. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 110-111)

  98.    FILMY Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 118-123)

  99.    GALICKA-PŁACHTA Izabela: Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze : omów zagadnienie : wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 29-34)

100.    GALICKA-PŁACHTA Izabela: Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie i przedstaw jego wpływ na literaturę polską. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 22-26)

101.    GALICKA-PŁACHTA Izabela: Ruiny, groby, opustoszałe zamki : omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 42-47)

102.    GALICKA-PŁACHTA Izabela: Tematyka żydowska w kulturze : swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 32-37)

103.    GATUNKI publicystyki prasowej : omów na przykładach ze współczesnych czasopism. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 128-133)

104.    GŁOWACKI Witold: Prezentacje – konsultacje. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 2-8)
   Słownik prezentacji: bibliografia przedmiotu, podmiotu, pomysły (Biblia, cierpienie, dom, dziecko, duch, emigracja, hagiografia, historia)

105.    GÓRNY Ewa: Paraboliczny charakter baśni : omów zagadnienie, wypowiedź uargumentuj wybranymi przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 27-31)

106.    GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : jak ukazywane są absurdalność i tragizm istnienia? : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 92-96)

107.    GROTESKA jako podstawowa kategoria estetyczna XX wieku : omów na przykładzie wybranych dzieł. Cogito 2005 nr 19 s. 105-110.

108.    INSPIRACJA zagadnieniami literackimi w sztuce – omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 8-12)

109.    INSPIRACJE antyczne w kulturze : scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 13-20)

110.    IRONIA w poezji – przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 54-58)

111.    JAK literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito 2005 nr 16 s. 108-110.

112.    KANIEWSKA Bogumiła: Polska literatura współczesna w poszukiwaniu mitu. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 3-6, bibliogr.)

113.    KANIEWSKI Jerzy: Literackie reinterpretacje mitów antycznych : scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska : ( na wybranych przykładach). Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura – egzamin wewnętrzny nr 3 s. 7-10)

114.    KARPIŁOWSKI Wojciech: Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki : omów metody wykorzystania topiki biblijnej na podstawie wybranych dzieł z różnych epok i dziedzin sztuki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 90-97)

115.    KEMPIŃSKA Ewa: Literackie pary kochanków : przedstaw na przykładach wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 9-12)

116.    KEMPIŃSKA Ewa: Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie : odwołaj się do wybranych tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 48-52)

117.    KEMPIŃSKA Ewa: Motyw matki cierpiącej – omów temat analizując wybrane dzieła. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 18-21)

118.    KEMPIŃSKA Ewa: Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 40-43)

119.    KEMPIŃSKA Ewa: Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 44-47)

120.    KEMPIŃSKA Ewa: Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 48-51)

121.    KEMPIŃSKA Ewa: Zjawy, duchy, sny w literaturze : zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 38-41)

122.    KOC Krzysztof: Nogi, nogi uciekły do boku!!! : o języku sprawozdawców sportowych. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 20-24)

123.    KOC Krzysztof: Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Polonistyka 2005 nr 5 s. 57-61.
   Temat: Europejskość widziana oczami reportera. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów Ryszarda Kapuścińskiego.

124.    KOMIZM słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 8-72)

125.    KONSZACHTY z nieczystymi siłami : przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury. Cogito Nowa Matura 2005 ( dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 48-52)

126.    KRYTERIA piękna : omów wybrane koncepcje estetyczne : wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 65-70)

127.    KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna: RE : Mit orficki. Polonistyka 2005 nr 1 (dod. Matura-egzamin wewnętrzny nr 3 s. 11-14)

128.    LITERACKA fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców : określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów. Cogito 2005 nr 20 s. 97-99.

129.    LITERACKIE portrety kobiet : omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 90-97)

130.    MATKA : matura ustna : pakiet prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 115-119.
   Temat: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce

131.    MAŻUL Ewa: Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 5 (dod. Prezentacje nr 4 s. 106-108)

132.    MAŻUL Ewa: Między literaturą a sztukami plastycznymi : przedstaw twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 98-101)

133.    MAŻUL Ewa: Poezja jako narzędzie walki z systemem : omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literatury powojennej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 14-18)

134.    MAŻUL Ewa: Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 4-8)

135.    METAMORFOZA bohatera i jej sens w literaturze : omów na przykładach wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 46-49)

136.    MIŁOŚĆ jako przyczyna cierpienia bohaterów literackich : zaprezentuj na wybranych przykładach. Cogito 2005 nr 21 s. 103-105.

137.    MITY i legendy jako tworzywo literatury fantasy : omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 116-119)

138.    MITY jako ważne tworzywo literatury : ukaż i scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 59-64)

139.    MITY polskiego romantyzmu : ich kontynuacje – akceptacje i polemiki z nimi – w dziełach spadkobierców : przedstaw problem na wybranych przykładach utworów Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego, Wyspiańskiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 18-24)

140.    MŁODZI przeciwko starym – odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt pokoleń literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 124-127)

141.    MOTYW rewolucji jako temat literatury i sztuki – analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 34-38)

142.    MOTYW tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i w malarstwie : przedstaw jego najważniejsze realizacje. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 134-138)

143.    MOTYW wędrówki w literaturze : przedstaw jego najciekawsze realizacje : wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 50-53)

144.    MOTYWY katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku – omów problem, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 130-137)

145.    MOTYWY oniryczne w literaturze polskiej : jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach? Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 72-75)

146.    NA wybranych przykładach tekstów XX wieku rozważ, jak młodość determinuje życie bohatera literackiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 82-86)

147.    NA wybranych przykładach z literatury i malarstwa przedstaw kulturowe wizje dziecka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 65-70)

148.    NASTRÓJ prezentowany w dziełach literackich i przedstawieniach teatralnych : dokonaj analizy odpowiednich dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 97-101)

149.    NAWIĄZANIA literackie we współczesnej kulturze : omów problem, posługując się przykładami : literackimi, filmowymi, malarskimi, reklamowymi. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 102-107)

150.    NOSOWSKA Dorota: Adaptacja filmowa – wierna kopia literackiego pierwowzoru czy artystyczna wariacja na temat…? : przeanalizuj kwestię, powołując się na kilka wybranych ekranizacji. Cogito 2009 nr 21 s.32-33.

151.    NOSOWSKA Dorota: Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 86-93

152.    NOSOWSKA Dorota: Impresjonizm w literaturze i sztuce : przedstaw na wybranych przykładach.  Cogito 2009 nr 22 s.38-39

153.    NOSOWSKA Dorota: Motyw rycerza w wybranych tekstach kultury : omów sposoby funkcjonowania motywu, podając przykłady. Cogito 2009 nr 20 s.36-37

154.    NOSOWSKA Dorota: Madonny w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito 2009 nr 25 s.34-35

155.    NOSOWSKA Dorota: Motyw uczty w utworze literackim : omów zagadnienie, interpretując wybrane teksty. Cogito 2009 nr 19 s.38-39

156.    NOSOWSKA Dorota: Powroty do lat dzieciństwa w dziełach literackich : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 2 s.32-33

157.    NOSOWSKA Dorota: Przedstaw romantyczną koncepcję miłości : porównaj autentyczne uczucia twórców oraz bohaterów ich utworów. Cogito 2009 nr 24 s.34-35

158.    NOSOWSKA Dorota: Przykładowy temat prezentacji maturalnej : postaci samobójców  w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 6 s.34-35

159.    NOSOWSKA Dorota: Przykładowy temat prezentacji maturalnej : problemy młodzieży w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 5 s.32-33

160.    NOSOWSKA Dorota: Przykładowy temat prezentacji maturalnej : wampiry w literaturze i filmie : omów na wybranych przykładach . Cogito 2010 nr 7 s.32-33

161.    NOSOWSKA Dorota: Różne portrety Niemców w polskiej literaturze : omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich. Cogito 2010 nr 3 s.34-35.

162.    NOSOWSKA Dorota: Sposób funkcjonowania motywów mitologicznych w poezji i sztuce późniejszych epok : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 1 s.32-33

163.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej : Literatura a historia : rozważ relacje między tymi dwiema dziedzinami, powołując się na kilka utworów literackich. Cogito 2010 nr 16 s.54-55

164.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej : Ludzie pracy w literaturze i malarstwie : omów i porównaj te kreacje. Cogito 2010 nr 22 s.54-55

165.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej :Motyw natury i jego funkcje w literaturze i malarstwie : omów zagadnienie na kilku przykładach. Cogito 2010 nr 17 s.54-55

166.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej :Motyw tańca w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 23 s.54-55

167.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej : Portret mężczyzny w literaturze : omów na wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 21 s.54-55

168.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej :Sposoby funkcjonowania autobiografizmu w tekstach kultury : omów zagadnienie na kilku wybranych przykładach. Cogito 2010 nr 18 s.54-55

169.    NOSOWSKA Dorota: Temat prezentacji maturalnej : Tematyka łagrowa i lagrowa w literaturze : zmierz się z problemem na przykładzie kilku utworów literackich. Cogito 2010 nr 19 s.54-55

170.    NOSOWSKA Dorota: Związki literatury z malarstwem i filmem : Omów na wybranych przykładach. Cogito 2009 nr 26 s.32-34

171.    NOWAK Paweł: Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach. Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 12-15)

172.    OJCIEC : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 100-103.
   Temat: Motyw ojca w literaturze

173.    OMÓW obecność kiczu w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz.2 s. 64-67)

174.    OMÓW ważne Twoim zdaniem inscenizacje Hamleta na polskich scenach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 64-70)

175.    OPALA Agnieszka: Plan prezentacji maturalnej : temat : Motyw maski – jej rola i znaczenie w życiu człowieka : omów na wybranych przykładach literackich (np. J. Słowacki Kordian, W. Szekspir Makbet, A. Mickiewicz Konrad Wallenrod, W. Gombrowicz Ferdydurke). Zielona Góra 2004 (materiał udostępniany w Wydziale Informacyjno – Bibliograficznym PBW)

176.    PEPLIŃSKA Elżbieta: Natura w zwierciadle sztuki. Polonistyka 2004 nr 10 s. 41-44.
   Temat: Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie: analiza wybranych dzieł.

177.    PILIS Żaneta Elżbieta: Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój : model interpretacyjny. Głos Nauczycielski 2004 nr 49 s. 9.

178.    POETA - syn tysiącleci czy dziecię wieku?: przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w poezji XIX i XX wieku. Cogito 2005 nr 18 s. 106-109.

179.    POLACY w krzywym zwierciadle, czyli społeczeństwo w ujęciu satyrycznym : jakimi sposobami pisarze kreują obrazy o charakterze satyrycznym? : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz.1 s. 124-129)

180.    POLACY w satyrze i karykaturze literackiej : przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 14-17)

181.    POSTĘP techniczny kontra tradycja : przedstaw ten problem na przykładzie wybranych utworów literackich. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 120-123)

182.    POWSTANIA narodowe jako temat literatury i sztuki – porównaj wybrane dzieła malarskie i literackie. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 21-24)

183.    PRZEDSTAW i porównaj różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Cogito 2005 nr 16 s. 100-104.

184.    PRZEDSTAW motyw kobiety demonicznej w wybranych tekstach kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 53-58)

185.    PRZEDSTAW motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 75-80)

186.    PRZEDSTAW najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 40-49)

187.    PRZEDSTAW polskie utwory, które, Twoim zdaniem, zasługują na miano arcydzieł: umotywuj swój wybór. Cogito 2005 nr 18 s. 102-105.

188.    PRZEDSTAW różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 76-81)

189.    RODZINA : matura ustna : pakiet do prezentacji. Cogito 2005 nr 17 s. 109-114.
   Temat: Różne obrazy domu w tekstach kultury

190.    ROJSZCZAK Dorota: Pytać o Judasza, pytać o wartości. Polonistyka 2005 nr 3 ( dod. Matura - egzamin wewnętrzny nr 4 s. 11-14)
   Tematy: Postać biblijna w literaturze i sztuce; Ortodoksja i obrazoburstwo: wątki biblijne w kulturze

191.    ROLA lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich : przedstaw na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 25-29)

192.    ROZWAŻ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Czesława Miłosza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 30-33)

193.    RÓŻNE obrazy przyrody w literaturze – omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 34-39)

194.    RÓŻNE ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych : przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny poezji i malarstwa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 87-91)

195.    RÓŻNE ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce : odwołaj się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 113-117)

196.    SŁOWNIK prezentacji : tematy od A do Z. Cogito 2005 nr 12 ( dod. specjalny)
   Prezentacje maturalne 2006 ; opracowanie każdego hasła zawiera bibliografię podmiotu i przedmiotu, podpowiedź dotyczącą materiałów pomocniczych, pomysły na uatrakcyjnienie wystąpienia.

197.    SYMBOL w sztuce i literaturze XIX i XX wieku – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 138-142)

198.    SYMBOLIKA stroju : omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne : (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 39-44)

199.    TEMATYKA historyczna jako tworzywo literatury polskiej w XIX i XX wieku : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz .2 s. 108-112)

200.    TOPOS miasta w literaturze i innych tekstach kultury : analiza wybranych dzieł. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 85-89)

201.    TRUDNE pojęcie tolerancji: omów zagadnienie na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 65-70)

202.    TRUDNY problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych – omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 98-103)

203.    TRUSZKIEWICZ Ewa: Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 60-61)

204.    TRUSZKIEWICZ Ewa: Modele świętości w kulturze europejskiej : przedstaw konkretne przykłady tekstów kultury. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 35-39)

205.    TRUSZKIEWICZ Ewa: Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych : analiza przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 81-85)

206.    TRUSZKIEWICZ Ewa: Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla : (porównaj wybrane dzieła). Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 102-103)

207.    TUMIDAJEWICZ Anna: Słowa, słowa, słowa... czyli kilka edukacyjnych działań wokół matury z języka polskiego. Jęz. Pol. Lic. 2005/2006 nr 3 s. 32-42.
   Temat: Słowa przedmiotem literackiej refleksji. Przykładowy konspekt prezentacji maturalnej

208.    TWÓRCZE poszukiwania nowych dróg oddziaływania – przedstaw najważniejsze założenia teatru awangardowego i innych ważnych zjawisk w teatrze XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 104-109)

209.    UPRZEDMIOTOWIENIE człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. Kantor, Wróblewski, Różewicz) : omów i zinterpretuj na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 2 cz. 2 s. 139-142)

210.    W CO wierzyli bohaterowie literatury? : zaprezentuj utwory, w których nadzieja okazała się motywem działania i sensem życia postaci. Cogito 2005 nr 16 s. 111-114.

211.    W JAKI sposób kreowany jest świat w epice? - narracja trzecioosobowa, pierwszoosobowa, inne... : omów wybrane przykłady. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Prezentacje Maturalne nr 1 cz. 1 s. 65-70)

212.    WALORY literatury autobiograficznej : zaprezentuj na materiale wybranej epoki. Cogito 2005 nr 19 s. 96-99.

213.    WIZJA Warszawy i jej mieszkańców : przedstaw na podstawie tekstów różnych epok. Cogito 2005 nr 20 s. 94-96.

214.    WOJTASIK Anna: Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce : omów zagadnienia na podstawie o wybrane epoki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 4-8)

215.    WOJTASIK Anna: Ujęcie motywu końca świata w literaturze i malarstwie : przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 19-22)

216.    WÓJTOWICZ Agata: Symbol daje do myślenia : (w kontekście nowej matury i matury międzynarodowej). Polonistyka 2004 nr 9 (dod. Matura nr 2 s. 16-20)
   Temat: Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.

217.    WYSŁOWSKA Joanna: Powołał go Pan na słup – posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 52-59)

218.    ZAJKOWSKA Joanna: Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok : omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s . 9-13)

219.    ZAJKOWSKA Joanna: Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? : przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 13-17)

220.    ZAPREZENTUJ walory twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla. Cogito 2005 nr 18 s. 110-114.

221.    ZAPREZENTUJ wybrane pokolenia literackie i ich ideologie : czy zawsze manifestacji poglądów towarzyszy spór? Cogito 2005 nr 16 s. 106-107.

222.    ZASŁONA Iza: Bazując na wybranych przykładach reklam, oceń, na czym polegają fenomeny języka reklamy. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 23-28)

223.    ZASŁONA Iza: Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce : omów na wybranych przykładach. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 53-59)

224.    ZBRODNIARZE i ofiary zbrodni : omów wybrane przykłady. Cogito 2005 nr 21 s. 100-102.

 

 

DZIEŁA I MOTYWY W SZTUCE

 

225.    ALEGORIE. Cogito 2005 nr 19 s. 78.
   Do prezentacji o: symbolu i alegorii, cnocie, alchemii i alchemikach, starożytnych bogach, mądrości, kondycji człowieka.

226.    ANTYK. Cogito 2005 nr 21 s. 107.
   Do prezentacji o: nawiązaniach do antyku w literaturze i sztuce, portretach zwyrodniałych władców, słynnych wizerunkach męczeństwa w literaturze i sztuce wybranych epok.

227.    APOKALIPSA. Cogito 2005 nr 18 s. 79.
   Do prezentacji o: motywie apokalipsy, motywie Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce, motywie sądu i wyroku w wybranych dziełach , niebie, piekle, Chrystus w literaturze i sztuce.

228.    ARKADIA. Cogito 2005 nr 19 s. 81.
   Do prezentacji o: motywie arkadii w literaturze i sztuce, życiu w zgodzie z naturą, różnych koncepcjach szczęścia, sielance i antysielance, różnych obliczach śmierci, motywach wanitatywnych.

229.    ARTYSTA. Cogito 2005 nr 21 s. 106-107.
   Do prezentacji o: Artyści o samych sobie – jak postrzegali swoją rolę i zadania?, Uczeń i jego mistrz – omów tę relację na przykładach wybranych dzieł; Artysta i jego mecenas – ukaż stosunki między poszczególnymi twórcami a ich opiekunami; Kreacja własnego wizerunku przez twórcę na podstawie dzieł literatury i sztuki; Wędrówka w dziełach literackich i malarskich.

230.    BOHATERKI Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 74.
   Do prezentacji o: motywie Salome, tańcu, motywie ściętej głowy, literackie i malarskie portrety kobiet: kusicielek, modliszek, wampirów, famme fatale ; nawróconych grzesznikach

231.    BOHATEROWIE Nowego Testamentu. Cogito 2005 nr 18 s. 75.
   Do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, nawiązaniach do Biblii w literaturze i sztuce, różnych obliczach świętości, literackich i malarskich portretach zdrajców, Apostołach.

232.    BUNT : motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 124-125)
 
 Do prezentacji o: mieście, awangardzie, nowoczesności, młodości, komunizmie

233.    CHRYSTUS. Cogito 2005 nr 18 s. 71.
   Prezentacje: Jak ukazywany jest Chrystus przez malarzy różnych epok? Motyw ofiary w literaturze i sztuce. Nauczyciel. Uczeń i mistrz.

234.    CZAS. Cogito 2005 nr 19 s. 79.
   Do prezentacji o: czasie jako bohaterze literackim i malarskim, refleksji nad upływem czasu w wybranych dziełach, przemijaniu, kondycji człowieka

235.    CZYTAJĄCA list Jana Vermeera van Delf. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 144)
   Do prezentacji o: rozstaniu, miłości, parach kochanków, epistolografii, codzienności.

236.    DIABEŁ: motyw w sztuce. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 121-123)
   Do prezentacji o: diabłach i złu.

237.    DON Kichot Honoré Daumiera. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 126-127)
   Do prezentacji o: rycerzach, tolerancji, idealistach, marzeniach, walce z wiatrakami, sile literatury, obłędzie.

238.    EDVARD Munch, Krzyk. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 31)
  
Do prezentacji: tragedia, ekspresja, środki artystyczne, nastrój, strach.

239.    FORTUNA. Cogito 2005 nr 19 s. 83.
   Do prezentacji o: motywach stoickich, fortunie w wybranych dziełach literackich i malarskich, kondycji człowieka

240.    HIOB nawiedzony przez swoją żonę. Cogito 2005 nr 17 s. 72.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: człowieku i Bogu, człowieku wobec cierpienia, samotności, zakładach w literaturze i sztuce, małżeństwa

241.    HISTORIA. Cogito 2005 nr 21 s. 108.
   Do prezentacji o: wielkich patriotach polskich uwiecznionych przez ludzi pióra, rzeźbiarzy i malarzy, sylwetkach kaznodziei w wybranych działach, historii Polski jako inspiracji dla twórców, Polakach i Polsce

242.    JARECKA Renata: Ostatnia wieczerza. Cogito 2006 nr 14 s. 82-83.
   Metryczka dzieła, konstrukcja. Przykładowe tematy prezentacji: Motyw uczty i jego funkcja w dziełach kultury różnych epok. Legenda arturiańska jako inspiracja dla współczesnych pisarzy i reżyserów.

243.    JARECKA Renata: Uporczywość pamięci. Cogito 2006 nr 15 s. 82.
   Dzieło Salvadora Dali. Do prezentacji: Przemijanie jako motyw literacki. Świat jako teatr, labirynt: porównaj realizację wybranego toposu w różnych ujęciach literackich i artystycznych. Oniryzm jako sposób kreacji człowieka i świata.

244.    KOCHANKOWIE. Cogito 2005 nr 19 s. 80.
   Do prezentacji o: słynnych parach kochanków, erotyzmie, miłości, nagości, pięknie, kobiecie

245.    KRÓL Dawid. Cogito 2005 nr 17 s. 69.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: psalmach, władcy, muzyce, ojcu i synu.

246.    KRÓL pije Jacoba Jordaensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 114-115)
   Do prezentacji o: uczcie, zabawie, używkach, uzależnieniach.

247.    KRZYK Edwarda Muncha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 124-125)
   Do prezentacji o : lęku, cierpieniu, podświadomości, ekspresjonizmie.

248.    KUSZENIE św. Antoniego Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 128-129)
   Do prezentacji o: świętych, średniowieczu, wizjach, snach, moralności, wątkach biblijnych.

249.    LEKCJA anatomii doktora Tulpa Rembrandta van Rijn. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 116-117)
   Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.

250.    LEONARDO da Vinci, Mona Liza. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 42-43)
   Do prezentacji o: symbolu, metodach twórczych, pięknie-kryteriach, globalizacji.

251.    MARYJA : zwiastowanie. Cogito 2005 nr 18 s. 72-73.
   Do prezentacji o: wizerunku Matki Boskiej w literaturze i sztuce, różnych obrazach macierzyństwa, matce cierpiącej, aniołach, wizerunkach świętych w literaturze i sztuce, śmierci, wniebowzięciu.

252.    MIASTO : Jerozolima i Troja. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 126-127)
   Do prezentacji o: Biblii i mieście.

253.    MIŁOŚĆ w obrazach : (i w jednej małej rzeźbie). Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 128-131)
   Do prezentacji o: małżeństwie, ślubie, flircie, kobiecie, mężczyźnie.

254.    MINIATURY braci Limbourg. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 106-107)
   Do prezentacji o: średniowieczu, rycerzach, władzy, codzienności, idealizacji.

255.    MONA Liza Leonarda da Vinci. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 136-137)
   Do prezentacji o: kobietach, kanonach urody, arcydziełach, renesansie, tajemnicy

256.    NAD miastem Marca Chagalla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 120-121)
   Do prezentacji o: prowincji, oniryzmie, mieście.

257.    NARODZINY Jezusa. Cogito 2005 nr 18 s. 70.
   Do prezentacji o: narodzinach, rodzinie, matce, dziecku, władcy, aniołach, hołdzie.

258.    NOSOWSKA Dorota: Autoportret Stanisława Wyspiańskiego, 1902. Cogito 2009 nr 21 s. 36-37.
   Do prezentacji o: autobiografizmie, smutku, cierpieniu, ludowości, przemijaniu, przyrodzie, motywach roślinnych.

259.    NOSOWSKA Dorota: Bal w mieście Auguste’ a Renoira. Cogito 2009 nr 26 s. 38-39
   Do prezentacji o: tańcu, balu, kobiecie, relacji kobieta-mężczyzna, mieście, rozrywce, czasie wolnym.

260.    NOSOWSKA Dorota: Biegnące kobiety na plaży Picassa. Cogito 2010 nr 13 s.50-51
   Autor dzieła; tematy: kobieta i kobiecość, ruch, plaża, morze, macierzyństwo, lato, groteska.

261.    NOSOWSKA Dorota: Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie Vermeera. Cogito 2010 nr 2 s. 38-39.
   Do prezentacji o: codzienności, miłości, kobiecie, motywie listu, motywie okna, ukrytych emocjach, tajemnicy, wolności, grzechu, symbolach i symbolice.

262.    NOSOWSKA Dorota: Dziewczyna z perłą Vermeera. Cogito 2009 nr 19 s. 42-43.
   Do prezentacji o: kobiecie, niewinności, pięknie, motywach orientalnych, codzienności, symbolach i symbolice, relacjach między kulturą wysoką a masową.

263.    NOSOWSKA Dorota: Dziwny ogród Józefa Mehoffera. Cogito 2009 nr 20 s. 40-41.
   Tematy: ogród, natura, szczęście, urok świata, kobieta, przemijanie, symbole, nawiązanie do Biblii, secesja.

264.    NOSOWSKA Dorota: Guernica. Cogito 2006 nr 17 s. 82.
   Do prezentacji o: totalitaryzmie, cierpieniu.

265.    NOSOWSKA Dorota: Hektor i Andromacha [Giorgio de Chirico].Cogito 2007 nr 2 s.82, okł. s. 3.
   Do prezentacji o: motywach antycznych w literaturze i sztuce, deformacji rzeczywistości w literaturze i sztuce.

266.    NOSOWSKA Dorota: Impresja, wschód słońca [Claude Monet]. Cogito 2007 nr 8 s.82, okł. s. 3.
   Metryczka dzieła. Do prezentacji o: skandalu w literaturze i sztuce, motywie przyrody w literaturze i malarstwie

267.    NOSOWSKA Dorota: Kapela dziecięca [Tadeusz Makowski]. Cogito 2006 nr 20 s.82, okł. s. 3.
   Metryczka dzieła; do prezentacji o: muzyce w dziełach literackich i plastycznych na przełomie epok, motywie dziecka w różnych tekstach kultury

268.    NOSOWSKA Dorota: Klasa tańca Edgara Degasa. Cogito 2010 nr 1 s.38-39.
   Do prezentacji o: tańcu, codzienności, szkole, lekcji, ruchu, sztuce, impresjonizmie.

269.    NOSOWSKA Dorota: Lekcja anatomii doktora Tulpa. Cogito 2007 nr 4 s.82, okł. s. 3.
   Do prezentacji o: różnych ujęciach piękna i brzydoty w tekstach kultury, tematach tabu w dziełach literackich i malarskich.

270.    NOSOWSKA Dorota: Mężczyzna i kobieta patrzący na księżyc Caspara Davida Friedricha. Cogito 2010, nr 14, s.50-51
   Do prezentacji o: związkach literatury z malarstwem, symbolach i symbolice, pejzażu, kobiecie i mężczyźnie, miłości, tajemnicy, drzewie, naturze, sztuce i historii.

271.    NOSOWSKA Dorota: Mleczarka [Jan Vermer] Cogito 2006 nr 18 s. 82-83.
   Do prezentacji o: codzienności w tekstach kultury różnych epok, wizjach pracy.

272.    NOSOWSKA Dorota: Nad miastem [Marc Chagall]. Cogito 2007 nr 1 s. 74, okł. s. 3.
   Do prezentacji o: motywie lotu w literaturze i malarstwie, motywach baśniowych w literaturze i malarstwie.

273.    NOSOWSKA Dorota: Nocna kawiarnia Vincenta van Gogha. Cogito 2010 nr 12 s. 52-53.
   Malarz i jego dzieło ; miasto, wieczór, noc, relaks, magia nocy.

274.    NOSOWSKA Dorota: Pokłon Trzech Króli Leonarda da Vinci.. Cogito 2009 nr 25 s. 38-39.
   Do prezentacji o: Biblii, Bogu, dziecku, Madonnie, niepokoju egzystencjalnym, symbolach i symbolice.

275.    NOSOWSKA Dorota: Portret Arnolfinich [Jan van Eyck]. Cogito 2006 nr 21 s. 82, okł. s. 3.
   Do prezentacji o: ceremonii ślubnej w wybranych tekstach kultury, symbolach i symbolice w literaturze i malarstwie.

276.    NOSOWSKA Dorota: Płonąca żyrafa [Salvador Dali]. Cogito 2007 nr 7 s. 82, okł. s. 3.
   Metryczka dzieła. Do prezentacji o: różnych wyrazach ludzkiego lęku w tekstach kultury, motywie snu w wybranych tekstach kultury.

277.    NOSOWSKA Dorota: Spis ludności w Betlejem Bruegla. Cogito 2010 nr 22 s.39
Autor i jego dzieło ; do prezentacji o : Biblii w kulturze, Bożym Narodzeniu, relacji Bóg – człowiek, porach roku, zimie, codzienności, wsi, tłumie.

278.    NOSOWSKA Dorota: Śpiący Staś [Stanisław Wyspiański]. Cogito 2007, nr 10, okł. s. 3.
   Metryczka dzieła. Do prezentacji o: portretach dziecka w literaturze i malarstwie, różnych ujęciach dzieciństwa w wybranych tekstach kultury.

279.    NOSOWSKA Dorota: Trzy Gracje [P.P. Rubens]. Cogito 2006 nr 22 s. 82-83.
   Do prezentacji o: motywach mitologicznych w tekstach kultury, kategorii piękna w literaturze i malarstwie.

280.    NOSOWSKA Dorota: Urodziny Marca Chagalla. Cogito 2010 nr 23 s.39
   Do prezentacji o: miłości, kobiecie, radości życia, urodzinach, zabawie, autobiografizmie w sztuce, śnie, marzeniach, magii codzienności, związkach między poezją a malarstwem.

281.    NOSOWSKA Dorota: Wieża Babel [Pieter Breugel]. Cogito 2006 nr 19 s.82, okł. s. 3.
   Do prezentacji o: motywach biblijnych w różnych tekstach kultury, motywie buntu.

282.    NOSOWSKA Dorota: WIOSNA („Primavera”) Botticellego. Cogito. - 2010 nr 5 s.38-39
   Do prezentacji o:wiośnie, porach roku, motywach antycznych w sztuce, pięknie, miłości,  ogrodzie, harmonii i szczęściu.

283.    OJCZYZNA. Cogito 2005 nr 21 s. 108.
   Do prezentacji o: ważnych momentach dziejowych Polski uwiecznionych przez pisarzy, poetów i malarzy, motywach historycznych w wybranych dziełach literackich i malarskich XIX wieku, motywie bitwy w działach literatury i sztuki.

284.    OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : kobiety. Cogito 2005 nr 17 s. 74-75.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych obliczach kobiety w literaturze i sztuce, motywie obciętej głowy w literaturze i sztuce, zabójstwie w słusznej sprawie, poświęceniu dla rodaków, urodzie, pięknie.

285.    OSOBOWOŚCI Starego Testamentu : mężczyźni. Cogito 2005 nr 17 s. 76-77.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: różnych wizerunkach mężczyzny w literaturze i sztuce, przywódcy narodu, prorokach w wybranych dziełach, siłaczach, walce człowieka z Bogiem, bohaterach zmieniających imię, ojcu i synu, braciach.

286.    PEJZAŻ. Cogito 2005 nr 20 s. 100.
   Do prezentacji o: ruinach, starych zamkach, grobach, samotności, wędrowcu, pielgrzymie, tułaczu, sposobach budowania nastroju, nawiązań do średniowiecza w literaturze i sztuce różnych epok.

287.    PŁONĄCA żyrafa Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 110-111)
   Do prezentacji o: surrealizmie, życiu ludzkim, śmierci, lęku, brzydocie.

288.    POCZĄTKI. Cogito 2005 nr 17 s. 70-71.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: stworzeniu świata, stworzeniu człowieka, Adamie i Ewie w literaturze i sztuce, kondycji człowieka, różnych sposobach ukazywania raju w literaturze i sztuce,wygnaniu z raju, nagości, pięknie.

289.    PORWANIE córek Leukipposa Petera Paula Rubensa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 134-135)
   Do prezentacji o: mitologii, kobiecości, baroku, kanonach urody.

290.    POSTACIE biblijne w malarstwie. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 142-144)
   Do prezentacji o: Biblii, Bogu, chrześcijaństwie.

291.    POWSTANIE. Cogito 2005 nr 21 s. 109.
   Do prezentacji o: alegorii ojczyzny w literaturze i sztuce, powstaniach narodowych, bitwie jako temacie literackim i malarskim, pożegnaniach jako temacie literatury i sztuki, martyrologii narodu polskiego, różnych wizerunkach kobiety.

292.    PRACA. Cogito 2005 nr 21 s. 106.
   Do prezentacji o: pracy, jej roli i sposobie ukazywania w wybranych dziełach XIX i XX wieku; robotniku – nowym bohaterze dzieł malarskich i literackich; nędzy i pracy ponad siły; fabryce; życiu codziennym w literaturze i sztuce wybranych epok.

293.    RODZICE i dzieci. Cogito 2005 nr 17 s. 73.
   Dzieła sztuki do prezentacji o: rodzicach i dzieciach, ojcu i synu, ofierze, zabójstwie, człowieku i Bogu, wierze, aniołach.

294.    RYBAK Pierre'a Pouvis de Chavannes'a. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 112-113)
   Do prezentacji o: cierpieniu, życiu ludzkim, symbolu, biedzie, bezdomności.

295.    SALON przy rue des Moulins Henri de Touluse-Lautreca i Panny z Awinionu Pabla Picasa. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 108-109)
   Do prezentacji o: kobietach, obyczajach, miłości, skandalu w sztuce.

296.    SĄD Ostateczny Hieronima Boscha. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 132-133)
   Do prezentacji o: apokalipsie, motywach biblijnych, śmierci, katastrofizmie.

297.    SKANDALE i eksperymenty w sztuce XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 132-133)
   Do prezentacji o: sztuce nowoczesnej, skandalach w sztuce, kubizmie.

298.    SZATAN. Cogito 2005 nr 20 s. 102.
   Do prezentacji o: wizerunkach szatana w literaturze i sztucce, demonach, bestiach, stworach; fantastycznych stworach w poezji i dramacie XIX wieku.

299.    ŚMIERĆ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 134-135)
   Do prezentacji o: śmierci, sztuce średniowiecza, baroku, oświecenia, romantyzmu.

300.    ŚWIAT zmarłych. Cogito 2005 nr 19 s. 82.
   Do prezentacji o: wizjach zaświatów w literaturze i sztuce, życiu po śmierci, śmierci, duszy ludzkiej.

301.    ŚWIĘTA Rodzina. Cogito 2005 nr 18 s. 69
   Do prezentacji o: rodzinie, rodzicach i dzieciach, Maryi, Chrystusie, matce, domu.

302.    ŚWIĘTY Franciszek Giotta di Bondone. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 122-123)
   Do prezentacji o: świętych, motywach franciszkańskich, sztuce średniowiecza, filozofii życiowej.

303.    UCZTA. Cogito 2005 nr 18 s. 77
   Prezentacje: Motyw uczty w literaturze i malarstwie. Motyw pożegnania. Mistrz i uczeń. Życie Chrystusa w literaturze i sztuce. Pożegnanie.

304.    UKARANIE Marsjasza Tycjana. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 118-119)
   Do prezentacji o: antyku, mitach, cierpieniu, sztuce, artystach, relacjach bogów i ludzi.

305.    UKRZYŻOWANIE. Cogito 2005 nr 18 s. 78.
   Do prezentacji o: Chrystusie w literaturze i sztuce, motywie ofiary w wybranych dziełach, motywie krzyża w wybranych dziełach literackich i malarskich, pasji.

306.    UPADEK Ikara Piotra Breugla. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 130-131)
   Do prezentacji o: antyku, motywach Ikara, mitologii, idealizmie, młodości, konflikcie pokoleń, relacji ojciec-syn, wynalazkach, obojętności na cierpienie.

307.    UPORCZYWOŚĆ pamięci Salwadora Dalego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 142-143)
   Do prezentacji o: czasie,przemijaniu, surrealizmie.

308.    WIDOKÓWKI z XX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 104-105)
   Do prezentacji o: XX wieku, wojnie, wartościach, totalitaryzmie, kulturze masowej.

309.    WIEŚ. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 136-137)
   Do prezentacji o: realizmie, przyrodzie, konwencjach, chłopomanii, zabawie.

310.    WIOSNA Sandra Botticellego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 138-139)
   Do prezentacji o: przyrodzie, naturze, mitologii.

311.    WŁADZA. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 138-140)
   Do prezentacji o: klasycyzmie, portretach, antyku, wpływie biografii na sztukę.

312.    WOKÓŁ przypowieści. Cogito 2005 nr 18 s. 76.
   Prezentacje : Jak żyć? Jak Bóg przemawia do człowieka? Ojciec i syn. Parabola i jej rola w literaturze. Motyw nauczyciela.

313.    WOLNOŚĆ. Cogito 2005 nr 20 s. 101
   Do prezentacji o: wolności w dziełach literackich i malarskich, rewolucji, różnych obliczach ludu.

314.    WYGNANIE z raju Masaccia. Cogito Nowa Matura 2005 nr 6 (dod. Prezentacje nr 3 s. 140-141)
   Do prezentacji o: raju, człowieku, cierpieniu, grzechu, moralności.

315.    ZŁO. Cogito Nowa Matura 2005 nr 7 (dod. Prezentacje nr 4 s. 140-141)
   Do prezentacji o: szatanie, wojnie, Sądzie Ostatecznym, XX wieku

 

 

WYPRACOWANIA MATURALNE – poziom podstawowy

 

316.    ADAM Mickiewicz, Dziady: Obraz młodzieży walczącej z zaborcą, zapisany w III części Dziadów Adama Mickiewicza : ukaż postawy, odwołując się do podanego fragmentu i całego utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. IX-XI)

317.    ADAM Mickiewicz, Pan Tadeusz: Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w Panu Tadeuszu : zaprezentuj na podstawie przywołanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XII-XIII)

318.    ALBERT Camus, Dżuma: Odwołując się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralna głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIX)

319.    BOLESŁAW Prus, Kamizelka: Omów rolę kamizelki w życiu bohaterów i w konstrukcji utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XVIII-XIX)

320.    BOLESŁAW Prus, Lalka: Odpowiedz, w jaki sposób Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku, na podstawie lektury podanego fragmentu i znajomości utworu. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XV-XVI)

321.    CECHY charakterystyczne barokowej poezji ziemiańskiej – ukaż je na przykładzie Zbytków poezji Wacława Potockiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 29-33)

322.    DLACZEGO bunt prometejski Konrada prowadzi go do klęski? : w odpowiedzi uwzględnij interpretację podanego fragmentu oraz wymowę całości III części Dziadów Adama Mickiewicza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 33-37)

323.    DOKONAJ analizy porównawczej wierszy : Cypriana Kamila Norwida Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie i Czesława Miłosza Campo di Fiori. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 23-27)

324.    DOKONAJ interpretacji porównawczej dwóch wizji miłości zawartych w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)

325.    DOKONAJ interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza pt. Bez: skomentuj, jak została tam ukazana relacja człowiek – Bóg. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 31-35)

326.    DUDEK Małgorzata: Epikureizm i stoicyzm – gwarancją szczęścia? : dokonaj analizy i interpretacji wierszy Horacego O co poeta prosi Apollona oraz Pieśni IX (Nie porzucaj nadzieje...) Jana Kochanowskiego. Cogito 2006 nr 18 s. 70-72.

327.    ELIZA Orzeszkowa, Gloria victis: Omów sposób literackiego kreowania bohatera w poniższym fragmencie noweli Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIX)

328.    ELIZA Orzeszkowa, Nad Niemnem: Na podstawie lektury poniższego fragmentu i znajomości utworu odpowiedz na pytania Justyny : „Jan i Cecylia! Czy kochali się oni ? Czy świat ich rozłączył, a połączyła mogiła ? Jak żyli i dlaczego, gdy umarli, tak na długo, na wieki pozostali w sercach i pamięci ludzi?” Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XIV-XV)

329.    EXEGI monumentum Horacego i Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego, czyli mistrzowie pióra o poezji i poecie: porównaj zawarte w obu utworach koncepcje artystyczne : wskaż także, co łączy obu poetów w spojrzeniu na artystę i jego dzieło. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 38-42)

330.    FIODOR Dostojewski, Zbrodnia i kara: Na podstawie znajomości powieści Fiodora Dostojewskiego i lektury fragmentu omów motywy, które popchnęły Rodiona Raskolnikowa do zbrodni. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXI-XXII)

331.    GUSTAW Herling-Grudziński, Inny świat: Na podstawie podanego fragmentu omów znaczenie lektury dla mieszkańców „innego świata”. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXX)

332.    HANNA Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem: Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości : dlaczego według Marka Edelmana należy nie dać się wepchnąć na beczkę? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI)

333.    HENRYK Sienkiewicz, Potop: Na podstawie zacytowanego fragmentu i znajomości lektury stwórz charakterystykę Kmicica : określ, jaki to typ bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XX-XXI)

334.    JACEK Soplica i Andrzej Kmicic – porównaj obu bohaterów : szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 24-28)

335.    JAK ukazana została prawda w wierszu Stanisława Barańczaka pt. Spójrzmy prawdzie w oczy? : odpowiedz na podstawie przytoczonego tekstu. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 33-37)

336.    JAKĄ rolę pełni forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 39-43)

337.    JAKĄ wizję śmierci przedstawia anonimowy autor średniowieczny – zinterpretuj wiersz pt. Skarga umierającego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 28-32)

338.    JAKIEGO zdarzenia dotyczy monolog osoby mówiącej w wierszu? Jakie emocje towarzyszą „ja” lirycznemu? Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana. Cogito 2006 nr 7 s.100-102.
   Bolesław Leśmian Com uczynił...

339.    JOHANN Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera: Na podstawie przytoczonego fragmentu utworu oraz swojej znajomości lektury odpowiedz na pytanie, czym jest życie, kim jest człowiek według Wertera? : odwołaj się do dwóch znanych Ci bohaterów lektur, którzy głosili podobne teorie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. VIII-IX)

340.    JOSEPH Conrad, Jądro ciemności: Omów znaczenie poniższej sceny, odwołując się do znajomości głównego bohatera „Jądra ciemności” – Kurtza. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXII-XXIII)

341.    KUNSZT formy, uniwersalność tematu czy komizm charakterów? : co przemawia za tym, że XVII-wieczne komedie śmieszą i bawią nas współczesnych? : odpowiedz, odwołując się do Molierowskiego Świętoszka. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 40-45)

342.    MAJEWSKA Marta: Śledząc motywy postępowania Rodiona Raskolnikowa, zastanów się nad genezą zbrodni: odwołując się do przedstawionego fragmentu tekstu i całości powieści: wypracowanie ze Zbrodni i kary. Cogito 2006 nr 20 s. 74-76.

343.    MAJEWSKA Marta: Wypracowanie z Chłopów : zinterpretuj scenę śmierci Macieja Boryny; zwróć uwagę na relację człowiek – natura i symboliczny charakter tej sceny. Cogito 2007 nr 2 s.74-75.

344.    MAJEWSKA Marta: Wypracowanie z Ferdydurke : jak wykorzystał tradycję Witold Gombrowicz? : jaki stosunek do tradycji mają bohaterowie tekstu? : odpowiedz na pytanie na podstawie przedstawionego fragmentu Ferdydurke. Cogito 2006 nr 21 s.74-75.

345.    MAJEWSKA Marta: Wypracowanie z Kordiana: kreacja bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego: scharakteryzuj, jaki typ bohatera stworzył poeta na podstawie przytoczonego monologu tytułowego bohatera Kordiana. Cogito 2007 nr 1 s. 68-69.

346.    MAJEWSKA Marta: Wypracowanie z Przedwiośnia : zinterpretuj końcową scenę powieści – omów znaczenie problematyki politycznej w tym dziele oraz odnieś się do wyboru, którego dokonał Cezary Baryka. Cogito 2007 nr 5 s. 72-73.

347.    MARIA Konopnicka, Mendel Gdański : Określ różne postawy wobec Żydów na podstawie podanego fragmentu i znajomości całego utworu. Cogito 2005 nr 9 ( dod. Tematy maturalne s. XVII-XVIII)

348.    MOLIER. Świętoszek: Jakie poglądy na temat miłości i małżeństwa oraz jakie uczucia wyrażają w podanej scenie Doryna i Marianna? : w jaki sposób ta scena odnosi się do wymowy całego utworu i jej tytułowego bohatera? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. V-VII)

349.    NA ile człowiek zdolny jest samodzielnie kierować swoim losem? : porównaj i skomentuj tezy zawarte w wierszu Cypriana Kamila Norwida Fatum i w przytoczonym fragmencie Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa? : uzasadnij swoją wypowiedź. Cogito 2006 nr 16 s. 71-73.

350.    NA podstawie podanych fragmentów opowiadania Tadeusza Borowskiego pt. Pożegnanie z Marią, scharakteryzuj Tadka, bohatera i narratora tego dzieła. Cogito 2005 nr 20 s. 106-108.

351.    NA podstawie poniższego fragmentu dramatu prześledź emocje Makbeta : ukaż jego tragedię w kontekście całego utworu i losów dwóch lub trzech innych bohaterów literackich, opanowanych żądzą władzy. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 43-47)

352.    NA podstawie przytoczonego fragmentu komedii Moliera odpowiedz, czego dowiadujemy się o bohaterze, o którym rozmawiają Orgon i Kleant – scharakteryzuj Świętoszka. Cogito 2005 nr 21 s. 114-115.

353.    NOSOWSKA Dorota: Analizując wiersze Ku muzom Jana Kochanowskiego i Namuzowywanie Mirona Białoszewskiego, porównaj ujawniający się w nich stosunek do tradycji antycznej i zadań poety : wykorzystaj teksty historycznoliterackie.  Cogito 2009 nr 24 s.36-37.

354.    OBRAZ barokowej miłości wyłaniający się z poezji Jana Andrzeja Morsztyna – ukaż cechy tej miłości na podstawie lektury sonetu Do trupa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 34-39)

355.    ODWOŁUJĄC się do podanych fragmentów i swojej znajomości utworu, omów znaczenie dwóch mogił dla bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Cogito 2005 nr 17 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6)
   Konspekt realizacji.

356.    ODWOŁUJĄC się do poniższego fragmentu dzieła i całej epopei narodowej, ukaż, w jaki sposób zostało sportretowane środowisko szlacheckie w Panu Tadeuszu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 24-28)

357.    ODWOŁUJĄC się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralną głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 28-32)

358.    OPIS zbrodni : jak zostało ukazane morderstwo i emocje bohatera? : czego dowiadujemy się o bohaterze powieści? : odpowiedz na podstawie poniższego fragmentu. Cogito 2006 nr 8 s. 102-104.
   Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

359.    OPISZ, jak została ukazana śmierć w wierszu Wisławy Szymborskiej [Wywiad z Antropos]. Cogito 2006 nr 5 s.[105-107]

360.    PIEŚŃ IX Jana Kochanowskiego to poetycki manifest myśli renesansowej : wskaż i omów zawarte w tym tekście idee tworzące ów manifest. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 33-38)

361.    PILIS Żaneta Elżbieta: Literackie manewry. Głos Nauczycielski 2007 nr 35 s.14.
   Temat: Scharakteryzuj cechy romantycznego widzenia świata : wykorzystaj podany fragment „Giaura” Byrona : odwołaj się również do innego utworu romantycznego

362.    PO uważnej lekturze zaprezentowanego niżej tekstu wykaż, że Mickiewiczowska oda jest wierszem łączącym idee dwóch różnych epok : odwołaj się do wiedzy o ideologii oświecenia i romantyzmu. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 29-34)

363.    POEZJA jak otwarta rana – przedstaw doświadczenie wojny zawarte w poezji Tadeusza Różewicza na przykładzie wiersza pt. Ocalony i innego wybranego utworu tego poety. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 34-41)

364.    POREMBSKA Katarzyna: Interpretacja porównawcza O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego i Daru Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 21 s. 106-108.

365.    PORÓWNAJ dwa sposoby ukazania toposu arkadii na podstawie lektury fragmentu Pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego i wiersza Na wsi Jana Twardowskiego. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 38-42)

366.    PORÓWNAJ, jak piszą o miłości poeci różnych epok – analiza porównawcza Bierzmowania Jana Andrzeja Morsztyna i Gwiazd spadających Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 29-34)

367.    PORÓWNAJ nastrój i emocje dominujące w obu zaprezentowanych wierszach : Adama Mickiewicza i Władysława Broniewskiego. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 9-11)

368.    PORÓWNAJ postawy podmiotów lirycznych w przedstawionych fragmentach dzieł Jana Kasprowicza : zwróć uwagę na ich stosunek do Boga, postawę buntowniczą oraz na ich ocenę miejsca człowieka na świecie. Cogito 2006 nr 6 s. 100-102.
   Utwory; Dies irae, Przestałem się wadzić z Bogiem.

369.    PRZECZYTAJ uważnie przytoczone fragmenty powieści Lalka : scharakteryzuj sposób, w jaki Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 41-45)

370.    PRZECZYTAJ uważnie przytoczony fragment powieści Johanna Wolfganga Goethego : skomentuj postawę Wertera i wyrażane przez niego opinie na temat natury ludzkiej i mechanizmów rządzących światem. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 34-38)

371.    SCHARAKTERYZUJ nastrój wiersza Józefa Czechowicza pt. W pejzażu. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8)

372.    SCHARAKTERYZUJ postawy i upodobania uczestników sporu oraz określ rolę i znaczenie przedstawionego fragmentu w całym poemacie. Cogito 2006 nr 14 s.71-73
   Dot. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Księga III Umizgi.

373.    SCHARAKTERYZUJ uczucia, którymi jest targany Stanisław Wokulski, bohater Lalki Bolesława Prusa : w swojej charakterystyce uwzględnij czytane przez niego lektury. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 18-21)

374.    SŁAWOMIR Mrożek, Tango: Bunt czy antybunt? : omów postawę Artura: jaką motywacją kieruje się Artur, namawiając kuzynkę na ślub? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXXI-XXXII)

375.    SOFOKLES, Król Edyp: na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii oraz znajomości całego dzieła wyjaśnij, na czym polega ironia tragiczna w przypadku Edypa i jaką antyczną wiarę potwierdza dzieło? Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. II-III)

376.    STANISŁAW Wyspiański, Wesele: Omów rolę rekwizytów występujących w bronowickiej chacie. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIII-XXIV)

377.    STEFAN Żeromski, Ludzie bezdomni: Na podstawie przedstawionego fragmentu oraz znajomości powieści ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI)

378.    STEFAN Żeromski, Przedwiośnie: Wizja szklanych domów i jej zderzenie z rzeczywistością : omów ten problem na podstawie podanego fragmentu i znajomości lektury. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVI-XXVII)

379.    TOPOS dumy i sławy poetyckiej – exegi monumentum : porównaj, jak został on zrealizowany w przedstawionych utworach Horacego i Adama Mickiewicza. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 22-24)

380.    WILLIAM Szekspir, Makbet: Prześledź uczucia i refleksje Makbeta na podstawie aktu V, sceny 5 : odwołując się do znajomości losów Makbeta, scharakteryzuj przemiany postaw bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. III-V)

381.    WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: jaką rolę pełni Forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? : odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu powieści Ferdydurke oraz kreacji głównego bohatera. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVIII-XXIX)

382.    WITOLD Gombrowicz, Ferdydurke: lekcja polskiego według Witolda Gombrowicza – omów i zanalizuj podany fragment. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXVII-XXVIII)

383.    WŁADYSŁAW Reymont, Chłopi: Omów znaczenie sceny śmierci Boryny : nawiąż do innych znaczących scen śmierci w literaturze. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXIV-XXV)

384.    WŁADYSŁAW Stanisław Reymont, Chłopi: na podstawie przeczytanego fragmentu i znajomości bohaterów omów motywy postępowania wiejskiej społeczności w stosunku do Jagny. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XXV)

385.    WOKULSKI – romantyk czy pozytywista? : wykaż złożoność kreacji bohatera, odwołując się do podanego fragmentu Lalki. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 28-32)

386.    ZAJKOWSKA Joanna: Na podstawie fragmentów Wielkiej Improwizacji scharakteryzuj polskiego patriotę-spiskowca ze zwróceniem uwagi na romantyczne cechy osobowości bohatera : wskaż źródła dramatyczności sceny. Cogito 2006 nr 19 s.68-69.

387.    ZAJKOWSKA Joanna: Analizując i interpretując fragment wiersza Bolesława Leśmiana W malinowym chruśniaku, przedstaw relację między człowiekiem a światem natury oraz sposób kreacji poetyckiej rzeczywistości. Cogito 2007 nr 4 s.74-75.

388.    ZAJKOWSKA Joanna: Wypracowanie z Listu do ludożerców : refleksje o świecie i człowieku w wierszu List do ludożerców Tadeusza Różewicza : dokonaj analizy i interpretacji tekstu, zwracając uwagę na sposób ukształtowania poetyckiej wypowiedzi. Cogito 2006 nr 22 s.72-73.

389.    ZAJKOWSKA Joanna: Wypracowanie z Ludzi bezdomnych: Konflikt w sanatorium: analizując podany fragment Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego, wyjaśnij przyczynę kłótni i scharakteryzuj przeciwników sporu: wskaż źródła komizmu i dramatyczności przedstawionej sceny. Cogito 2007 nr 6 s. 72-74.

390.    ZAKOCHANA dziewczyna...  : porównaj, jak przeżywają miłość bohaterki dwóch powieści : Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Cogito 2006 nr 4 s. 106-107.
   Konspekt realizacji.

391.    ZASŁONA Iza: Analiza porównawcza Piosenki o porcelanie Czesława Miłosza i Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka Stanisława Barańczaka. Cogito 2004 nr 19 s. 103-105.

392.    ZASŁONA Iza: Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jak tworzy on nastrój w tych utworach?: dokonaj interpretacji porównawczej Deszczu jesiennego Leopolda Staffa i Deszczy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 16-18)

393.    ZASŁONA Iza: Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? : zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach. Cogito 2005 nr 1 s. 89-91

394.    ZASŁONA Iza: Interpretacja Fatum Cypriana Kamila Norwida. Cogito 2004 nr 16 s. 100-102.

395.    ZASŁONA Iza: Interpretacja fragmentu poematu Do potomnego. Cogito 2004 nr 18 s. 100-102.

396.    ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Do młodych Adama Asnyka i Ody do młodości Adama Mickiewicza. Cogito 2004 nr 16 s. 103-105.

397.    ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Rozbierania Justyny Czesława Miłosza. Cogito 2004 nr 18 s. 103-105.

398.    ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza końcowej sceny Hamleta Williama Szekspira i Trenu Fortynbrasa Zbigniewa Herberta. Cogito 2004 nr 21 s. 103-105.

399.    ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Ojczyzny chochołów Kazimierza Wierzyńskiego i fragmentu Wesela Stanisława Reymonta. Cogito 2004 nr 15 s. 103-105.

400.    ZASŁONA Iza: Interpretacja porównawcza Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią i Wywiadu Mirona Białoszewskiego. Cogito 2004 nr 17 s. 103-105.

401.    ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. Modlitwa dziękczynna z wymówką. Cogito 2004 nr 19 s. 100-102.

402.    ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Ostatni z mego pokolenia... Leopolda Staffa. Cogito 2004 nr 15 s. 100-102.

403.    ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza pt. Toast. Cogito 2004 nr 17 s. 100-102.

404.    ZASŁONA Iza: Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka Widokówka z tego świata. Cogito 2004 nr 21 s. 100-102.

405.    ZASŁONA Iza: Jak określa poeta rolę rozpaczy w życiu człowieka?: w czym według niego tkwi istota człowieczeństwa? : odpowiedz po lekturze wiersza. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

406.    ZASŁONA Iza: Jak ukazana jest relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? : jaka powinna być prawdziwa wiara? - interpretacja wiersza O maluchach. Cogito 2006 nr 3 s. 105-106.
   Konspekt realizacji.

407.    ZASŁONA Iza: Jak ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojaczka? : zinterpretuj wiersz pt. List do nieznanego poety. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

408.    ZASŁONA Iza: Marność nad marnościami – zinterpretuj wiersz Tymoteusza Karpowicza, odwołując się do swoich wiadomości dotyczących Starego Testamentu. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

409.    ZASŁONA Iza: Porównaj, na jakie emocje żony biblijnego patriarchy Lota położyły nacisk Beata Obertyńska i Wisława Szymborska, autorki wierszy o tym samym tytule. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 16-18)

410.    ZASŁONA Iza: Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle : co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? : obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety. Cogito 2005 nr 1 s. 86-88.

411.    ZASŁONA Iza: Topos Ikara i Dedala – jak został zrealizowany w wierszu Zbigniewa Herberta? : odpowiedz po lekturze wiersza : scharakteryzuj także bohaterów utworu. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 13-15)

412.    ZASŁONA Iza: W obliczu śmierci – porównaj dwie wizje umierania, ukazane przez poetę średniowiecznego i dwudziestowiecznego. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 16-18)

413.    ZASŁONA Iza: Życie jako dar i jako wartość – porównaj, jak zostały one ukazane w wierszach dwóch współczesnych poetów. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 16-18)

414.    ZINTERPRETUJ fragment opisu tańca, zwracając szczególną uwagę na emocje i uczucia bohaterów, które on wyraża. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 6-8)
   Dotyczy Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

415.    ZINTERPRETUJ wiersz Cypriana Kamila Norwida jako refleksję poety nad własną twórczością (Klaskaniem mając obrzękłe prawice...). Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z.6 s. 36-40)

416.    ZINTERPRETUJ wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Spojrzenie. Cogito 2005 nr 18 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 4-6)
   Konspekt realizacji.

417.    ZYGMUNT Krasiński, Nie-Boska komedia: Obraz rewolucji w Nie-Boskiej komedii : zinterpretuj scenę finałową. Cogito 2005 nr 9 (dod. Tematy maturalne s. XI-XII)

 

 

WYPRACOWANIA MATURALNE – poziom rozszerzony

 

 

418.    DOKONAJ analizy i interpretacji mowy Chodkiewicza z Transakcji wojny Chocimskiej Wacława Potockiego: zwróć uwagę na kompozycję mowy, dobór argumentów i celowość zastosowania elementów retorycznych. Cogito 2005 nr 6 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 12-15)

419.    DOKONAJ analizy i interpretacji porównawczej Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim Daniela Naborowskiego i Na oczy nieznajomej Tadeusza Różewicza. Cogito 2005 nr 18 (dod. Arkusz przeznaczony do ćwiczeń s. 6-8)
   Konspekt realizacji.

420.    DROGA Katarzyna: Lalka Bolesława Prusa. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 10-12)

421.    DWA lata temu było tak ; oprac. Krystyna Strużyna. Głos Naucz. 2003 nr 50 s. 8.
   Człowiek i jego rzeczywistość – na podstawie utworu Książeczka o człowieku R. Ingardena.

422.    EPIKUREIZM i stoicyzm – gwarancją szczęścia? : dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Horacego O co poeta prosi Apollona oraz Pieśni IX Nie porzucaj nadzieje Jana Kochanowskiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 54-58)

423.    FEDOROWICZ Agnieszka: Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza Snuć miłość. Cogito 2005 nr 4 (dod. Nowa Matura s. 19-21)

424.    FEDOROWICZ Agnieszka: analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Utopia. Cogito 2004 nr 16 s. 106-108.

425.    FEDOROWICZ Agnieszka: Dwa obrazy wiosny – porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i balladzie Wiosna Bolesława Leśmiana. Cogito 2005 nr 5 (dod. Nowa Matura s. 19-21)

426.    FEDOROWICZ Agnieszka: Interpretacja fragmentów Początku Andrzeja Szczypiorskiego. Cogito 2004 nr 17 s. 106-109.

427.    FEDOROWICZ Agnieszka: Interpretacja porównawcza fragmentów Procesu Franza Kafki i Sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Cogito 2004 nr 19 s. 106-108.

428.    FEDOROWICZ Agnieszka: Interpretacja porównawcza Mogiły nieznanego mieszkańca Warszawy Antoniego Słonimskiego i fragmentu Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Cogito 2004 nr 15 s. 106-108.

429.    FEDOROWICZ Agnieszka: Interpretacja porównawcza wierszy Uciekam Jana Twardowskiego i Święty Józef Andrzeja Bursy. Cogito 2004 nr 18 s. 106-108.

430.    FEDOROWICZ Agnieszka: Porównaj sposoby kreacji postaci w podanych fragmentach Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej i Kartoteki Tadeusza Różewicza. Cogito 2005 nr 1 s. 92-94.

431.    FEDOROWICZ Agnieszka: Różne sposoby pisania o getcie : porównaj sposób ukształtowania narracji w załączonych fragmentach Medalionów Zofii Nałkowskiej i Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Cogito 2005 nr 3 (dod. Nowa Matura s. 19-24)

432.    FEDOROWICZ Agnieszka: Zanalizuj sposób kreowania świata przedstawionego w załączonych fragmentach opowiadania Marka Hłaski Pierwszy krok w chmurach i Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego. Cogito 2005 nr 2 (dod. Nowa Matura s. 19-21)

433.    JAKIE funkcje może pełnić w literaturze ironia? : odpowiedz, dokonując analizy i interpretacji fragmentów Monachomachii Ignacego Krasickiego i Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Cogito 2005 nr 8 (dod. Nowa Matura s. 25-27)

434.    KREACJA bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego : scharakteryzuj, jaki typ bohatera stworzył poeta na podstawie przytoczonego fragmentu monologu tytułowego bohatera Kordiana : porównaj bohatera stworzonego przez Słowackiego z innymi znanymi Ci bohaterami dzieł romantyków, np. George'a Byrona i Adama Mickiewicza. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 52-56)

435.    MATKA i syn: analiza i interpretacja porównawcza Lamentu świętokrzyskiego i Elegii o... (chłopcu polskim) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 53-58)

436.    MIEZIAN Katarzyna, Jarosz Renata: Wnioski z ubiegłorocznej matury pisemnej z języka polskiego – majowej i grudniowej : (próbne). Polonistyka 2006 nr 7 s.16-27.
   Analiza pracy maturalnej (poziom rozszerzony): O poznaniu : zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej „Mała dziewczynka ściąga obrus”

437.    MIŁOŚĆ ma niejedno oblicze – udowodnij ten sąd, dokonując analizy porównawczej fragmentu Cierpień młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego i wiersza Lubię, kiedy kobieta... Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 56-60)

438.    MOTYWY biblijne w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa : zinterpretuj załączone fragmenty powieści, zwracając uwagę na ich ukształtowanie językowe oraz sposób kreowania postaci : określ związek wydarzeń planu biblijnego z przesłaniem całego utworu Bułhakowa. Cogito 2005 nr 7 (dod. Egzamin maturalny z języka polskiego s. 12-14)

439.    NA ile człowiek zdolny jest samodzielnie kierować swoim losem?: co sądzisz o tezach zawartych w wierszu Cypriana Kamila Norwida Fatum i w przytoczonym fragmencie Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa? : uzasadnij swoją wypowiedź. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 59-64)

440.    NA początku każdej podróży nie tyle ważny jest cel, co samo przesuwanie się w przestrzeni i czasie – zinterpretuj i zanalizuj fragment powieści Olgi Tokarczuk ; przywołaj także inne znane Ci dzieła, w których obecny jest motyw podróży. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 55-59)

441.    NA podstawie dwóch przytoczonych wierszy scharakteryzuj twórczość Cypriana Kamila Norwida w oczach publiczności literackiej. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 56-60)

442.    OBRAZ XX w. i sposób jego kreacji w wierszu Wisławy Szymborskiej Nienawiść – dokonaj analizy i interpretacji. Cogito 2006 nr 17 s. 70-71.

443.    OBRAZ cywilizacji w Szewcach Stanisława Ignacego Witkiewicza : dokonaj analizy i interpretacji podanego fragmentu, zwracając uwagę na sposób kreowanego świata przedstawionego i przesłanie ideologiczne. Cogito 2006 nr 15 s. 68-70.

444.    ODWOŁUJĄC się do fragmentów wiersza Adama Mickiewicza, znanych Ci dzieł romantyków polskich oraz wiedzy na temat epoki romantyzmu, scharakteryzuj i skomentuj, jak polscy poeci romantyczni ukazywali sposoby i sens walki o niepodległość. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 50-54)

445.    PIEŚŃ świętojańska o sobótce Jana Kochanowskiego i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – porównaj dwa sposoby realizacji mitu arkadyjskiego : odwołaj się nie tylko do prezentowanego fragmentu Pana Tadeusza, lecz także do innych znanych Ci urywków tego dzieła : zastanów się, czy taka kraina może być atrakcyjna dla młodego człowieka z początku XXI wieku? Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 4 z. 2 s. 59-64)

446.    POEZJA i propaganda: analiza i interpretacja porównawcza Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 6 z. 4 s. 50-54)

447.    SATYRA do króla Ignacego Krasickiego – zinterpretuj ten utwór i udowodnij (czerpiąc argumenty z tekstu), że adresatem wiersza jest król Stanisław August Poniatowski : określ, kto i o co oskarża władcę i kogo naprawdę gani autor tej satyry. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 5 z. 3 s. 54-58)

448.    SCHARAKTERYZUJ narrację Elizy Orzeszkowej w noweli pt. Gloria victis i wyjaśnij, jakie ma ona znaczenie dla wymowy utworu. Cogito Nowa Matura 2005 nr 9 (dod. Kurs do Nowej Matury z. 7 s. 51-55)

449.    ZANALIZUJ i zinterpretuj wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Serwus, madonna : na podstawie tekstu wiersza i innych znanych Ci utworów poety rozważ jego postawę wobec różnych tradycji poetyckich. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 7 z. 5 s. 45-49)

450.    ZAPREZENTUJ sposoby wyrażania cierpienia matki w Lamencie świętokrzyskim. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 3 z. 1 s. 59-64)

451.    ZINTERPRETUJ wiersz Daniela Naborowskiego, zwracając szczególną uwagę na to, jak został w nim ukazany los człowieka : odwołaj się do innych znanych Ci utworów tego poety ; możesz także przywołać wybrane wiersze o podobnej tematyce. Cogito Nowa Matura 2005 (dod. Kurs do Nowej Matury nr 8 z. 6 s. 57-60)

 

 

Przygotowanie i opracowanie:

Joanna Trznadel, Renata Zubowicz