PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA

im.  Marii  Grzegorzewskiej

65-077  ZIELONA  GÓRA    ul. Wojska Polskiego 9

tel./fax (068) 453 26 45    e-mail:  sekretariat@pbw.zgora.pl  

 http://www.ddapr.com/images/dda-home-logo.gif

 

 

 

 

Dorosłe  Dzieci  Alkoholików :
zestawienie bibliograficzne

Wybór i opracowanie Joanna Trznadel

 

 

 

1.      CHODKIEWICZ,  Jan
Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s.135-152

2.      CHUCHRA,  Maria
Percepcja siebie i rodziny u dorosłych dzieci alkoholików / Maria Chuchra, Aldona Konowałek // Roczniki Teologiczne. – 2005, z. 10, s.169-182

3.      DDA – autoportret: prawdziwe historie życia osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym / red. Joanna Wawerska-Kus. – [Warszawa] : Wydawnictwo Dywiz, [2009]. – 97 s.

4.      DEMBNA,  Joanna
DDA – Dążyć Do Aktywności / Joanna Dembna, Ewelina Zaleciło // Remedium. – 2008, nr 1, s.30-31

5.      DROZDOWSKA,  Joanna
Pozytywni – świadomi -  aktywni / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s.21-34

6.      FILIPIAK,  Monika
Seksualność dorosłych dzieci alkoholików / Monika Filipiak. – Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008. – 228 s. – (Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej)

7.      FILIPIAK,  Monika
Zachowania seksualne osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym w aspekcie funkcjonalnej normy seksualnej / Monika Filipiak // Pampaedia. – 2005/2006, nr 2/3, s.151-157

8.      GĄSIOR,  Krzysztof
Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s.247-262

9.      HELLSTEN,  Tommy
Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. Andrzej Niewinny Dobrowolski i Beata Niewinna. – Łódź : „Ravi”, 2004. – 188 s.

10.  INTYMNOŚĆ  w związkach dorosłych dzieci alkoholików // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. – S.145-160

11.  KENDALL-TACKETT,  Kathleen
Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci – cztery ścieżki oddziaływania krzywdzenia na stan zdrowia / Kathleen Kendall-Tackett ; tł. z ang. Agnieszka Nowak // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 8, s.18-34

12.  KRAWCZYK-BOCIAN,  Amelia
Trzy oblicza dorosłych dzieci alkoholików / Amelia Krawczyk-Bocian // Świat Problemów. – 2005, nr 4, s.31-35

13.  KUCIŃSKA,  Marzenna
Dzieci dorosłe od nowa / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 6, s.72-73

14.  KUCIŃSKA,  Marzenna
Krzywda, która tkwi głęboko / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 8, s.72-73

15.  KUCIŃSKA,  Marzenna
Nieustanny wstyd, ciągła wina / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 7, s.64-65

16.  KUCIŃSKA,  Marzenna
Niszczyciele własnych marzeń / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2009, nr 4, s.88-92

17.  KUCIŃSKA,  Marzenna
Opuszczone dzieci / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 9, s.72-73

18.  MARCZAK,  Monika
Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania / Monika Marczak // Remedium. – 2009, nr 7/8, s.11-13

19.  PŁACHCIŃSKA,  Grażyna
DDA – trudna droga do uleczenia ran / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. – 2007, nr 1, s.9-15

20.  PODGÓRSKA,  Joanna
Powrót monstrum / Joanna Podgórska // Polityka. – 2004, nr 7, s.82-84

21.  POLOK,  Grzegorz
Rozwinąć skrzydła : nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików / Grzegorz Polok. – Katowice: Wydawnictwo Kaga-Druk, 2009. – 77 s.

22.  RYŚ,  Maria
Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych dzieci Alkoholików / Maria Ryś. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 238 s.

23.  SITARCZYK,  Małgorzata
Jak DDA spostrzegają postawy wychowawcze rodziców? / Małgorzata Sitarczyk // Niebieska Linia. – 2008, nr 5, s.31-34

24.  SOBOLEWSKA-MELLIBRUDA,  Zofia
Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie u DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s.4-8

25.  ŚLASKI,  Sławomir
Dorosłe dzieci alkoholików oraz ich rodzice – aktualny stan badań / Sławomir Ślaski // Roczniki Psychologiczne. – 2005, nr 2, s.37-54

26.  WAWERSKA-KUS,  Joanna
Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. – Warszawa: Wydawnictwo Dywiz, 2009. – 80 s.

27.  WOJCIECHOWSKA,  Karolina
Samoocena osób z problemem DDA w przebiegu terapii psychologicznej / Karolina Wojciechowska // Świat Problemów. – 2007, nr 10, s.26-31

28.  ZBYRAD,  Teresa
Dorosłe dzieci alkoholików : wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s 45-50


Poprzednie

Następne